Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Begin van het Christendom


Begin van het Christendom - Verschoppelingen
Het begin van het Christendom is voor velen onder ons een verrassing. Omdat een groot gedeelte van de wereld het Christendom ziet als een bekrompen en elitaire godsdienst die alle andere godsdiensten en levensbeschouwingen veroordeelt, is het interessant om eens een blik te werpen op de wortels van het Christelijk geloof. De mensen die aan Jezus Christus voorafgingen en Hem volgden vormden absoluut geen smetteloze elite. Als we hen onder een noemer kunnen onderbrengen, dan moet dat wel "verschoppelingen" zijn...

Adam was een mislukkeling. Noach was een dronkaard. Abraham was te oud. Isaak was een dagdromer. Jakob was een leugenaar. Lea was lelijk. Jozef werd als slaaf verkocht. Mozes stotterde. Gideon was bang. Simson had lang haar en was een vrouwengek. Rachab was een prostitué. Jeremia was te jong. David pleegde moord en overspel. Elia had zelfmoordneigingen. Jesaja predikte naakt. Jona vluchtte weg van God. Noömi was een weduwe. Job verloor alles wat hij had. Johannes de Doper at insecten. Petrus ontkende dat hij Christus kende. De discipelen vielen in slaap tijdens het bidden. Marta maakte zich om alles zorgen. Maria uit Magdala was, nou, je weet wel... De Samaritaanse vrouw was gescheiden ... meerdere malen. Zacheüs was te klein. Paulus was te godsdienstig. Timoteüs had een maagzweer. En Lazarus was dood!


Begin van het Christendom - De genade van God
Het begin van het Christendom is niet gestoeld op een exclusieve levensbeschouwing. Het Christelijke geloof heeft zijn fundering in Gods liefhebbende reactie op nare zondaars - zoals jij en ik. Er is niets bekrompen of elitair aan een geloof dat zegt: "Kom zoals je bent!" Charles Spurgeon, een beroemde Christelijke predikant, verwoordde dit erg mooi: "Wanneer een man ziet dat hijzelf volkomen verloren en geruïneerd is, volledig bedekt met de vervuiling van de zonde, en ziet dat geen onderdeel van hem niet door deze vervuiling is aangetast; wanneer hij elke mogelijke aanspraak op zijn eigen rechtschapenheid van de hand wijst, en zichzelf schuldig verklaart voor de Heer, dan wordt hij rein door het bloed van Jezus en de genade van God. Wanneer zonde wordt herkend en aangevoeld, dan heeft deze zijn doodssteek ontvangen, en dan kijkt de Heer met genadige ogen neer op de ziel die erdoor is aangetast."

Spurgeon vervolgt: "Zonde die wordt betreurd en beleden, ongeacht hoe zwart en smerig, zal een mens nooit uit Jezus Christus buitensluiten. Ieder die tot Hem komt zal door Hem op geen enkele manier worden afgewezen. Ook al is een mens oneerlijk als een dief, onrein als de overspelige vrouw, woest als Saulus van Tarsus, wreed als Manasse, opstandig als de verloren zoon, toch zal het grote hart van de liefde op hem neerkijken als hij beseft dat zich in hem geen wijsheid bevindt; hij zal rein worden verklaard als hij op de gekruisigde Jezus vertrouwt. Dus kom naar Hem, arme zondaar die gebukt gaat onder zware lasten. Kom schuldig, kom behoeftig, kom weerzinwekkend en kom onbedekt; je kan niet te vuil zijn om te komen - kom gewoon zoals je bent."


Begin van het Christendom - Een prachtig geloof voor alle mensen
Het begin van het Christendom is verre van exclusief of elitair. Het fundament van het Christelijke geloof is vrijgevig, open en vol genade! In tegenstelling tot de moderne kijk op het Christendom is God in werkelijkheid niet erg zuinig: Hij noemt mensen graag "Mijn vriend" en "Mijn kind". Zijn genade, bezorgd door de offergave van Zijn enige Zoon Jezus Christus, is er op een krachtige en wonderbaarlijke wijze voor iedereen!

Als jij een realistisch beeld wil krijgen van het begin van het Christendom, lees dan de Bijbel. Zoals Mike Yaconelli zo gepast zei: "De Bijbel is gevuld met veranderde mensen die vervolgens de wereld om hen heen veranderden. Het waren prostituees, moordenaars, bedriegers en echtbrekers... Waarom God naar ons zou willen verlangen, waarom Hij ons zou willen liefhebben of opzoeken, is buitengewoon verbazingwekkend. Het is het beste nieuws dat we ooit zouden kunnen horen!"


Ontdek nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden