Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Is de Bijbel betrouwbaar?


Is de Bijbel betrouwbaar? - Hoe zit het met de woorden van Jezus?
Is de Bijbel betrouwbaar? Van geen enkele oude godsdienst zijn de oorspronkelijke documenten bewaard gebleven. De eerste versies werden geschreven op stenen of kleien tafelen, riet of dierenhuiden. Dat geldt voor het Joodse Oude Testament, het Joods-Christelijke Nieuwe Testament, de Koran van de Islam, de teksten van het Boeddhisme en de Veda’s van het Hindoeïsme. De originelen werden gekopieerd, maar zijn zelf verloren gegaan of vernietigd. Hetzelfde geldt voor alle werken van de schrijvers uit de oudheid en zelfs voor een groot aantal moderne werken.

Van het Christelijke Nieuwe Testament (Indjil) bestaan tegenwoordig nog letterlijk duizenden oude, handgeschreven kopieën of delen. Zij stammen uit de tijd vóór de uitvinding van de drukpers. Sommige dateren zelfs uit een periode slechts enkele decennia na de levens van de originele schrijvers. Deze grote hoeveelheid manuscripten (dat woord betekent letterlijk “handgeschreven teksten”) getuigt van het enorme enthousiasme van deze mensen voor het goede nieuws van Jezus. Zij kopieerden ze zo vaak als ze maar konden. Er bestaan maar heel weinig betekenisvolle verschillen tussen deze manuscripten van het Nieuwe Testament. De taalwetenschappen hebben de verschillen vergeleken en geëvalueerd. Daardoor kunnen we met grote zekerheid weten wat de woorden van het Nieuwe Testament horen te zijn. De weinige plaatsen waar nog vraagtekens over bestaan, maken weinig of geen verschil uit voor het Christelijke geloof. Bovendien ontbreekt er in zulke gevallen helemaal niets. Het is slechts een kwestie van beslissen welke van de twee of drie verschillende verwoordingen het origineel zou zijn.

Natuurlijk kunnen volgelingen van elke godsdienst beweren dat zij hun geschriften in de originele vorm behouden hebben. Maar dergelijke beweringen kunnen niet bewezen worden. Zij kunnen alleen maar geloofd worden. Jezus had ons het een en ander te vertellen over geloof.

    “Mensen die ernaar verlangen om altijd te doen wat God wil, zullen weten of wat Ik zeg van God komt, of dat Ik het Zelf bedacht heb” (Johannes 7:17).
Ieder die God oprecht volgt, zal duidelijkheid krijgen over Jezus. Discussies over de precieze vorm van de oorspronkelijke tekst zijn niet relevant voor mensen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid. Mensen die beweren dat we de Bijbel niet kunnen vertrouwen, hebben een verborgen agenda. De Bijbelse tekst is betrouwbaar en de woorden van Jezus in de Bijbel zijn duidelijk.

De echte vragen hebben eigenlijk geen betrekking op de Bijbel, maar op de inhoud ervan. Wat zegt de Bijbel? Of specifieker: wie was Jezus en wat zou Hij voor mij moeten betekenen? Zoals sommige soldaten in Zijn tijd over Hem zeiden: “Nog nooit heeft iemand zulke bijzondere dingen gezegd als Hij!” (Johannes 7:46).


Is de Bijbel betrouwbaar? - Hoe zit het met de verschillende vertalingen?
Hoe zit het dan met de vertalingen van de heilige boeken? Zijn de originele teksten verdraaid? Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. God heeft ons taalvermogen geschapen en als Hij het wil kan Hij mensen helpen om Zijn heilige teksten te vertalen. Toen Jezus naar de hemel terugkeerde, zei Hij het volgende tegen Zijn discipelen:

    “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is” (Matteüs 28:18-20).
Jezus sprak deze woorden waarschijnlijk in het Aramees. Zijn discipelen schreven ze vervolgens in het Grieks. Sindsdien zijn ze in duizenden andere talen vertaald. God helpt ons bij het vertalen van de Bijbel, net zoals Hij ons heeft geholpen om Hem te zien in het leven van Jezus. Want Jezus is uiteindelijk de beste van alle vertalingen.
    “Filippus zei tegen Hem: "Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden."
    Jezus zei tegen hem: "Nu ben Ik al zó lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan: 'Laat ons de Vader zien'? Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen. Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen. Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen. Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is. Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik het doen”
    (Johannes 14:8-14).
Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden