Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Jesus Seminar

Deze website biedt slechts informatie, en wordt niet ondersteund door het Jesus Seminar of het Westar Instituut, en is ook niet op enige andere wijze aan hen verbonden.


Jesus Seminar - De achtergrond
Het zogenaamde "Jesus Seminar" (of "Jezus College") werd oorspronkelijk met de hulp van sponsoring door het Westar Instituut opgericht om "de zoektocht naar de historische Jezus te vernieuwen". Dertig Schriftgeleerden namen deel aan de eerste bijeenkomst en op dit moment noemen ongeveer 200 mensen zichzelf een "onderzoeker" in het Jesus Seminar. Het Seminar komt twee keer per jaar bijeen om technische artikelen te bespreken die van te voren zijn geschreven en gecirculeerd. Normaal gesproken concentreert elk artikel zich op de ontleding van Bijbelse passages. Aan het einde van elk debat over een artikel gebruiken de leden van het Seminar gekleurde kralen om te stemmen over de "authenticiteit van de woorden of daden van Jezus" die in de betreffende Schrifttekst werden beschreven.


Jesus Seminar - Het werkelijke doel
Het doel van het Jesus Seminar is zogenaamd om "historische feiten van mythologie te scheiden". Dit doel werd oorspronkelijk in de openingsrede van oprichter Robert Funk genoemd, tijdens de eerste ontmoeting van de 30 "Schriftgeleerden" in Berkeley, Californië (maart 1985):

    Wij staan op het punt om een grote onderneming te beginnen. Wij gaan op een eenvoudige, rigoureuze manier de stem van Jezus onderzoeken, wat hij werkelijk zei. In dit proces zullen wij een vraag stellen die aan het heilige grenst, een vraag die voor velen in onze maatschappij zelfs in de buurt komt van ketterij. Als gevolg hiervan zal de koers die wij zullen volgen gevaarlijk kunnen blijken te zijn. Wij zouden hiermee mogelijk vijandigheid kunnen uitlokken. Maar wij zullen hiermee een begin maken, ondanks de gevaren, omdat wij professionals zijn en omdat het vraagstuk over Jezus moet worden aangepakt, net zoals een klimmersteam wordt uitgedaagd door Mount Everest.
Sinds die eerste bijeenkomst in 1985 heeft het Seminar de opstanding van Jezus uit de dood, Zijn maagdelijke geboorte, alle wonderen in de Evangelies en meer dan 80% van de doctrines van Jezus afgewezen. Al deze Bijbelse verslagen zijn afgewezen omdat de leden van het Seminar hebben vastgesteld dat het slechts legendarische toevoegingen zonder historisch fundament zouden zijn. Bijvoorbeeld: slecht twee woorden van het "Onze Vader" worden door het Seminar nog als origineel beschouwd. Die twee woorden zijn: "Onze Vader".


Jesus Seminar - Bevindingen gebaseerd op vooronderstellingen
Het Jesus Seminar begint al zijn discussies met een gedeelde, maar toch verborgen, vooronderstelling: het idee dat alles wat zich buiten het domein van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs zou kunnen worden ondersteund. Daarom kunnen hun artikelen het gestelde doel om "historische feiten van mythologie te scheiden" nooit werkelijk bereiken. In plaats daarvan gaan zij het historische bewijs uit de weg en concentreren zij zich op de veronderstelde problemen van alle dingen die buiten naturalistische of materialistische verklaringen vallen. Laten we ter illustratie eens kijken naar hun afwijzing van de wonderen uit de Evangelies en de opstanding van Jezus. In een notendop stellen zij dat de Evangelies onmogelijk historisch nauwkeurig kunnen zijn, omdat ze dingen vastleggen die gewoon niet kunnen gebeuren, zoals mensen die over water lopen, voedsel dat vermenigvuldigd wordt en mensen die uit de dood worden opgewekt. Omdat wij in een gesloten natuurlijk, ordelijk systeem leven, en omdat God (als er al een God is) geen deel uitmaakt van dat systeem, kunnen wonderen niet plaatsvinden en moeten de verslagen uit het Nieuwe Testament dus verzinsels zijn. Daarom is de algemene stelling en de vooronderstelling van het Jesus Seminar dat de verslagen over Jezus in het Nieuwe Testament (in het bijzonder de Evangelies) niet historisch zijn en dus geen betrouwbare bron voor de ware historische Jezus zijn. Natuurlijk is dit geen wetenschappelijke evaluatie van het historische bewijs. Het is slechts een rigoureuze trouw aan de filosofie van het naturalisme.


Jesus Seminar - De verkeerde conclusie
Het Jesus Seminar wordt door de pers en het grote publiek gezien als een groep verfrissende geleerden die hun "nieuwe bevindingen" over Jezus baseren op wetenschappelijke en historische analyses. Daardoor voelt het publiek zich niet ongemakkelijk met de volgende "feiten" uit de 21e eeuw: de opstanding van Jezus vond niet werkelijk plaats, de wonderen van Jezus zijn mythen, er bestaat geen authentieke Messiaanse profetie in de Bijbel, veel verhalen over Jezus zijn slechts legenden die lang na Zijn verblijf op aarde werden geschreven, de verslagen over Jezus werden niet door ooggetuigen van de gebeurtenissen geschreven, en de fundamenten van het Christelijke geloof kunnen niet vertrouwd worden. Maar ben alsjeblieft voorzichtig en bekijk het bewijs voor jezelf! Het Jesus Seminar is uiterst misleid en uiterst misleidend. Zij hebben niet geconcludeerd dat de verslagen over Jezus in het Nieuwe Testament onnauwkeurig of historisch ongegrond zijn. Nee, dat was hun uitgangspunt toen zij begonnen.


Bekijk nu het echte bewijs voor Jezus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden