Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Wat is bidden?


Wat is bidden?
Wat is bidden? Bidden is een heel eenvoudige zaak: het is communiceren met God. Ook al zijn gebeden vaak aan de hemel gericht, toch zijn ze in feite tweerichtingsverkeer. Gebeden zijn daarom niet slechts een herhaling van bepaalde woorden, een lichaamshouding of een manier om deel te nemen aan een religieuze organisatie. Een gebed is de opening van een menselijk hart voor zijn Schepper. Bidden is altijd en overal gepast.

God hoort de gebeden van alle mensen die Hem oprecht aanroepen (Psalm 145:18). Hij wordt een Vader voor mensen die Hem kennen. Sommige mensen zien dat als een veronachtzaming van Zijn verheven status als de Almachtige en de Ondoorgrondelijke. Maar het vaderschap begon niet met de geboorte van menselijke baby’s, maar met God Zelf (Efeziërs 3:14-15). Hoe meer we Zijn wegen kennen en volgen, hoe beter we Hem kunnen begrijpen als onze Geestelijke Vader, de Schepper van onze zielen. Jezus zei daarom het volgende over bidden:

    “En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien... Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen. En gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen, hun goden zullen doen wat ze van hen vragen. Doe niet net als zij. Want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben. Hij weet dat al vóórdat jullie Hem er om hebben gebeden! Maar bid het volgende: Onze hemelse Vader…’” (Matteüs 6:5-9).
En even later, in diezelfde krachtige preek, zei Hij ook het volgende over bidden:
    “Als je zoon je om brood vraagt, geef je hem toch geen steen? En als hij om een vis vraagt, geef je hem toch geen slang? Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden?” (Matteüs 7:9-11).


Wat is bidden? – Waarom verhoort God onze gebeden niet altijd zoals wij dat willen?
Dat waren de eenvoudige antwoorden op de vraag: “Wat is bidden?” Maar soms vragen kinderen hun ouders om dingen die hen zullen schaden. God belooft ons niet dat Hij ons dergelijke dingen zal geven. Op andere moment zullen wij, net als dwaze kinderen, van Hem afdwalen. We mogen dan wel beweren dat we God volgen, maar we bidden dan alleen om onze eigen verlangens en begeerten te bevredigen. God zal dergelijke gebeden ook niet verhoren (Jakobus 4:1-3). In plaats daarvan kan Hij zich enigszins terugtrekken of ons zelfs tegenwerken, in de hoop dat wij dan veranderen.

    “Jullie zijn ontrouw aan God! Weten jullie niet, dat je geen vriend kan zijn van de wereld én van God?... Er staat immers in de Boeken: ‘God is tégen de trotse mensen, maar Hij is goed voor de mensen die Hem willen gehoorzamen.’ Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten. Ga naar God toe, dan zal Hij naar jou toe komen. Stop met het doen van slechte dingen, ongehoorzame mensen! Leef voortaan zoals God het wil, twijfelaars! Begrijp dan toch hoe erg jullie er aan toe zijn. Huil van spijt! Jullie vrolijkheid moet veranderen in verdriet. Jullie maken plezier, maar wees liever bedroefd! Laat zien dat jullie spijt hebben en de Heer willen gaan gehoorzamen. Dan zal Hij ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat” (Jakobus 4:4, 6-10).
En dan zijn er tijden waarin wij wel met een rein hart vragen om de juiste dingen, maar God toch “nee” zegt omdat Hij iets beters voor ons heeft. Dat gebeurde toen Paulus vroeg om verlichting van zijn moeilijkheden (2 Korintiërs 12:7-10). Of het antwoord nu “ja”, “nee” of “wacht” is, God reageert altijd genadig op de gebeden van Zijn kinderen.

Leer meer over bidden!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden