Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Wicca


Wicca - De basis
Wicca is een heidense natuurreligie die zijn oorsprong had in de leer en de praktijk van de oorspronkelijke Engelse Wiccan, Gerald Gardner (1884-1964). Op dit moment maakt Wicca een enorme groei door, omdat veel tieners weglopen van de dingen die zij ervaren als Christelijk betutteling, homofobie en ongevoeligheid ten opzichte van de natuur en het ecosysteem. Hoewel stereotype beschrijvingen van Wiccans als Satanisten of onheilspellende tovenaars onjuist zijn, bestaat er een enorme kloof tussen de levensbeschouwingen van Wicca en het Christendom.

Op de eerste plaats stelt Wicca, wat ook bekend staat als "het Gilde" of "de Oude Religie", dat de volledige werkelijkheid goddelijk is. Daarom vereren Wiccans de natuurlijke wereld als een levend, ademend organisme en aanbidden zij mensen als "goden" en "godinnen". Maar omdat Wicca een karakteristiek vrouwelijke vorm van het neo-heidendom is, is een natuurgodin volgens Wiccans de hoogste manifestatie van goddelijkheid (zoals de drievoudige schikgodinnen). In schril contrast met het Christelijke wereldbeeld, waarin de Schepper aanbeden wordt, vereren de Wiccans de schepping (zie Romeinen 1:25).


Wicca - Relatieve waarheid
De hoogste ethische regel van Wicca is de Wiccan rede: "Doe wat je wilt mits je niets of niemand schaadt". Ondanks dit voorschrift om anderen niet te schaden, stellen Wiccans dat morele en religieuze waarheden uiteindelijk relatief zijn. Hoewel de Wiccan rede het Gilde dus onderscheidt van de boosaardige handelingen van Satanisten, staat het wereldbeeld van de Wiccans toch lijnrecht tegenover de Bijbelse ideeën over morele waarheid en de redding van de mens die uitsluitend via Jezus Christus kan worden verkregen, omdat alleen Hij "de weg, de waarheid en het leven is" (Johannes 14:6).


Wicca - Magick
Tenslotte bezigen Wiccans "magick" (met een "k" om het verschil aan te duiden met de "magic" (goochelarij) uit de entertainmentwereld). Hiermee proberen zij de natuurlijke wereld te manipuleren en mentale en materiële toestanden te wijzigen. Als zodanig is Wicca een esoterische occulte praktijk die ontworpen is om de werkelijkheid naar de wil van de Wiccan te doen buigen. Gereedschappen van het Gilde zijn onder meer: zwaarden en spreukenboeken, bokalen, wierookvaten, koorden en kristallen. Het maakt niet uit of men goede of slechte bedoelingen heeft; de Schrift maakt ondubbelzinnig duidelijk dat de Heer alle occulte praktijken verafschuwt (Deuteronomium 18:10-12; Handelingen 13:6-11; 16:16-18; Galaten 5:19-21).

Deuteronomium 18:10-11 zegt: "Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen."


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden