Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De Christelijke Kerk


De Christelijke Kerk - Wat is dat?
De Christelijke Kerk... in het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, betekent het woord "kerk" of "gemeente" een "uitgeroepen groep". Dat wil zeggen: de kerk is de groep mensen die uit deze wereld is geroepen. In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt dit woord op twee manieren gebruikt. Op de eerste plaats kan het betrekking hebben op een plaatselijke kerkgemeente of een enkele georganiseerde groep Christenen. Op de tweede plaats kan het woord slaan op de "universele" (wereldwijde) kerk, ook wel het "Lichaam van Christus" genoemd. De universele kerk bestaat uit alle mensen die in Christus geloven, van de Pinksterdag in het boek Handelingen tot de eindtijd in het boek Openbaring. De plaatselijke kerk is een zichtbare en tijdelijke vertegenwoordiger van de universele kerk.


De Christelijke Kerk - Haar oorsprong
De Christelijke Kerk was een "mysterie" dat in het Oude Testament van de Bijbel volledig verborgen was. Later kondigde Jezus de komst van de Kerk aan, toen Hij tot Petrus sprak en verkondigde: "En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen" (Matteüs 16:18). Hier gebruikt Jezus een woordspeling, omdat Hij eerder de naam van deze discipel had veranderd van Simon in Petrus, wat "rots" betekent. Het traditionele standpunt is dat de Christelijke kerk werd gesticht op de Pinksterdag die in het boek Handelingen wordt beschreven (vijftig dagen na het Pesachfeest waarop Jezus werd gekruisigd). Op deze dag hield Petrus zijn beroemde preek en als reactie hierop "breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend" (Handelingen 2:41). Deze groep gelovigen werd in Handelingen 2:47 voor het eerst "de kerk" genoemd, terwijl "de Heer hun aantal dagelijks uitbreidde met mensen die gered wilden worden."


De Christelijke Kerk - Haar doel
Het uiteindelijke doel van de Christelijke Kerk, als "Lichaam van Christus", is de verheerlijking van haar Hoofd, Jezus Christus. Terwijl de Kerk Christus verheerlijkt, volbrengt zij ook twee doelen in Gods plan voor de aarde: (1) de evangelisatie van ongelovigen, en (2) de opbouw en groei van andere leden van de Kerk. De Kerk wordt ook wel "de Bruid van Christus" en "de levende tempel van de ware God" genoemd. Het mag duidelijk zijn dat de Kerk geen gebouw, ontmoetingsplaats, organisatie of kerkgenootschap is. De Kerk bestaat uit alle mensen die in Christus geloven en als zodanig is de Kerk de verblijfplaats van God.


De Christelijke Kerk - Lid worden?
De Christelijke Kerk bestaat uit mensen wier zonden zijn afgekocht door Christus, die aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan. Zij zijn gerechtvaardigd door hun geloof in Christus. Zij worden niet gered door valse leraren, verwaterde evangeliën, goede werken, een gebouw of enig godsdienstig ritueel. Zij worden uit genade gered vanwege hun geloof in Jezus Christus en niets anders.


Leer meer over lidmaatschap!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden