Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Alles over godsdienst Sitemap

Godsdienst - AllAboutReligion.org
Leer over de oorsprong van verschillende religieuze groeperingen. Wie waren hun grondleggers? Bestudeer hun geloof en ontdek hoe je de waarheid van verkeerde denkbeelden kunt onderscheiden.

Aswoensdag en de Vastentijd
Wat is het doel ervan? Wat zegt de Bijbel erover? Ontdek hoe jij jezelf op het Paasfeest kunt voorbereiden.

Bahá'í
Wat zijn de belangrijkste leer en praktijken van deze godsdienst? Zijn ze verenigbaar met het Christendom?

Begin van het Christendom
De oorsprong van het Christendom is verre van smetteloos. Bekrompen, exclusief en elitair? Kijk eens naar de achtergrond van dit prachtige geloof dat open staat voor alle mensen!

Bijbel en Koran
Wat zijn de verschillen tussen deze religieuze boeken? Als je de profetieën vergelijkt, welk boek blijkt dan nauwkeurig te zijn?

Chrislam
Wat is Chrislam? Hoe wordt dit gepresenteerd en waarom wordt dit in allerlei kerken wereldwijd onderwezen? Ontdek het hier.

Christendom
Beknopt, maar toch gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van het Christendom. Wat maakt het Christendom anders dan andere godsdiensten? Onderzoek het degelijke bewijs.

De Christelijke Kerk
Ontdek wanneer en hoe de Christelijke Kerk werd gevormd. Lees over haar oorsprong en doel. Waarom zou een mens een lid van deze kerk moeten worden? Hoe gaat dat?

De Christelijke Kerk video
Randall Niles bekijkt godsdienstige regels en rituelen die de plek hebben ingenomen van een werkelijke persoonlijke relatie met God.

De Christelijke denominaties
De kerkgenootschappen, denominaties, bewegingen en groeperingen binnen de Christelijke kerk. Wat is de kern van het Christendom? De tijdloze boodschap van Christus.

De Gnostische evangelies
Wat vertellen deze recente vondsten ons nu eigenlijk? Zijn ze betrouwbaar? Hebben ze enig nut?

De Gnostische evangelies 2
Wat vertellen deze recente vondsten ons nu eigenlijk? Zijn ze betrouwbaar? Hebben ze enig nut?

De Gnostische evangelies 3
Wat vertellen deze recente vondsten ons nu eigenlijk? Zijn ze betrouwbaar? Hebben ze enig nut?

De Rooms-katholieke Kerk
Net als in een groot aantal andere kerkgenootschappen, vertrouwen de leden van de Rooms-katholieke Ker vaak op de godsdienst zelf. De Bijbel zegt dat we ons vertrouwen moeten stellen in een persoonlijke relatie met Christus.

De Rooms-katholieke Kerk 2
Net als in een groot aantal andere kerkgenootschappen, vertrouwen de leden van de Rooms-katholieke Ker vaak op de godsdienst zelf. De Bijbel zegt dat we ons vertrouwen moeten stellen in een persoonlijke relatie met Christus.

De geschiedenis van het Christendom
Onderzoek de wortels van een geloof dat op feiten is gebaseerd. Bestudeer de betrouwbare geschiedenis van Jezus Christus, de Messias die in profetieën werd voorspeld.

De geschiedenis van het Christendom video
Randall Niles beschouwt de geschiedenis van de menselijke pogingen om God te vinden en te begrijpen, waaronder ook een soort oerknal van godsdiensten en filosofieën rond 500 voor Christus.

De gezegende maagd Maria
De moeder van Jezus Christus. De leer van de Rooms-katholieke Kerk. Maria is een model voor geloof, geen afgod.

De maagd Maria
Bleef Maria een maagd na de geboorte van Jezus? Een overzicht van de verschillende interpretaties binnen de Kerk.

De oorsprong van de Islam
Wat geloven moslims? Hoe begon de Islamitische godsdienst? Wat is de Koran? Bevat dit boek de waarheid?

De oorsprong van de Islam 2
Wat geloven moslims? Hoe begon de Islamitische godsdienst? Wat is de Koran? Bevat dit boek de waarheid?

De oorsprong van godsdienst
De fundamentenn van religieuze levensbeschouwingen in de oudheid: polytheïsme, pantheïsme en monotheïsme. Hindoeïsme, Boeddhisme. Confucianisme. Jodendom. Christendom.

De weg naar de hemel
Leer het verschil tussen de Islamitische weg en de Christelijke weg. Wat zegt het 'heilige boek' van de moslims over Jezus?

Eckankar
Men zegt dat Eckankar een verbinding met God tot stand kan brengen. Hoe werkt dit? Waar kwam het vandaan? Is het New Age?

Een echte Christen
Wat betekent het om een Christen te zijn? Hoe worden gelovigen, volgelingen van Jezus, in de Bijbel beschreven? Welke veranderingen vinden er plaats in het leven van een Christen?

Geloof in God
Geloof jij in God? Waarom geloven mensen eigenlijk in Hem? Ben jij oprecht op zoek naar God en Zijn waarheid? Vind hier de antwoorden.

Geweld in de Bijbel
Wat zegt de Bijbel over geweld? Wordt geweld goedgekeurd? Wat was Jezus’ kijk op geweld en oorlog?

God en rechtvaardigheid
Wat betekent Gods rechtvaardigheid? Waarom kan Hij ons niet gewoon vergeven? Waarom moest Jezus sterven?

Godsdienst
Wat is religie? Wat is godsdienst? Waarom is dit soms zo controversieel? Is godsdienst niet slechts een juk dat op de volgelingen wordt opgelegd?

Godsdienst en regering
Wat is de relatie tussen godsdienst en regering? Welke rol spelen wij zelf?

Godsdienstige zuilen
Hoe ziet God uiterlijke godsdienstige handelingen? Waardeert Hij jouw hart en motivatie meer dan de religieuze handeling?

Hervormingsdag
Welke problemen had Maarten Luther met de Rooms-katholieke Kerk? Wat zette hem ertoe aan om zijn 95 stellingen op de kerk te slaan?

Het Boeddhabeeld
De achtergrond uit de oudheid. De Ene Verlichte. De Vier Nobele Waarheden. Het Nobele Achtvoudig Pad. Een levensbeschouwing die snakt naar betekenis en hoop.

Het Christelijke geloof
Ontdek de oorsprong van het Christelijke geloof. Het geloof is weliswaar niet volledig op bewijs gebaseerd, maar het wordt ongetwijfeld door het beschikbare bewijsmateriaal bevestigd.

Het Christelijke geloof video
Randall Niles bekijkt het belangrijkste bewijsstuk voor het Christelijke geloof, namelijk een veranderd leven.

Het boek van Mormon
Hoe verhoudt dit religieuze boek zich tot de feiten van de archeologie, de wetenschap en de logica? Bestudeer hier de feiten.

Het geloof van de Jehovah's Getuigen
Wat geloven de Jehovah's Getuigen over de aard van God en de hemel? Hoe ziet hun culturele geloof er uit?

Is Allah God?
Is Allah de God van de Bijbel? Ontdek hier het antwoord door de eigenschappen van beide te bestuderen.

Is de Bijbel betrouwbaar?
Hoe kunnen we weten of de Bijbelse manuscripten betrouwbaar zijn? Zijn ze in hun oorspronkelijke vorm beschikbaar?

Jesus Seminar
Beknopte kritiek van de vooronderstelling dat alles wat zich buiten het bereik van natuurlijke verklaringen bevindt nooit door historisch bewijs ondersteund zou kunnen worden.

Kabbala
Leer over de grondbeginselen van deze godsdienst en zijn levensbeschouwing. Is het gebaseerd op het Jodendom? Hoe dicht bij het Jodendom staat deze leer?

Katholieke priesters
Feiten gerelateerd aan het priesterschap en de Rooms-katholieke Kerk. De schandalen. Een moeilijk onderwerp voor alle mensen.

Kerkgeschiedenis
Een beknopte samenvatting die laat zien dat er veel geleerd kan worden van de gebeurtenissen tussen de tijd van de apostelen en het heden.

Levensbeschouwingen video
Kijk eens naar deze korte video! Wat is de oorsprong, de basis en het gezag van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen?

Maarten Luthers 95 stellingen
Wat stond er in deze stellingen? Lees hier de tekst van de 95 stellingen en begrijp Luthers geschil met de Rooms-katholieke Kerk.

Maitreya
Ontdek wat Maitreya betekent en wie hij is. Hoe verschilt hij van land tot land? Wat is de waarheid?

Messiaanse Jood
De openbaring van Yeshua (Jezus) als de Messias. De kracht van profetie in de Joodse Schriftteksten. Prachtige getuigenissen en bedieningen uit de Joodse gemeenschap.

Mormonisme of Christendom?
Wat zijn de verschillen in de kijk op de hemel, openbaringen en God? Wat zijn de verschillen tussen deze twee wereldgodsdiensten?

Paus Johannes Paulus II
Een biografie van een van de belangrijkste moderne pausen van de Rooms-katholieke Kerk. Een blik op de leer van de pauselijke onfeilbaarheid.

Polycarpus
Een vader van de Christelijke kerk. Een bestrijder van Christelijke ketterijen. Een martelaar voor de waarheid. Een relevant getuigenis voor onze moderne tijd.

Religieus pluralisme
Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders in de televisieshow 'Larry King Live'.

Religieus pluralisme 2
Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders in de televisieshow 'Larry King Live'.

Religieus pluralisme 3
Bewijs voor relativisme en compromissen binnen de Christelijke kerk. Een onthullend interview met Christelijke leiders in de televisieshow 'Larry King Live'.

Reïncarnatie
Kan reïncarnatie bewezen worden? Wat is het verband met karma? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?

Reïncarnatie 2
Kan reïncarnatie bewezen worden? Wat is het verband met karma? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?

Reïncarnatie 3
Kan reïncarnatie bewezen worden? Wat is het verband met karma? Wat is de waarheid? Leidt dit geloof tot verlichting of ellende?

Scientology
Leer over de oorsprong, de principes, de grondlegger en de leer van deze godsdienst. Hoe verhoudt dit geloof zich tot het Christendom?

Sikhisme
Leer over de geschiedenis, de belangrijkste terminologie en leer van het Sikhisme. Hoe verschilt deze godsdienst van het Christendom? Wat geloven zij over God?

Soefisme
Leer over deze mystieke Islamitische godsdienst en wat zij over God geloven.

Transcendente Meditatie
Een beweging die gebaseerd is op het Hindoeïsme. De verbinding met New Age. De basis, filosofie en diversiteit van het Hindoeïsme. Beëindig de cyclus en vind ware hoop.

Wat is bidden?
Wat is het doel van bidden? Hoe werkt het? Verhoort God onze gebeden altijd zoals wij dat willen?

Wat is de echte godsdienst?
Wat zijn de karakteristieken van een godsdienst? Bestaat er een enkele, ware godsdienst? Wat betekent 'godsdienst' volgens de Bijbel eigenlijk voor God?

Wat is het Christendom?
Wat is de basis van het Christelijke geloof? Hoe is het geloof veranderd met de beschikbaarheid van de Schriftteksten?

Wat is het Christendom? video
Bekijk dit ongelooflijke antwoord op deze vraag! Bestaat er een verschil tussen de Christelijke godsdienst en een persoonlijke relatie met Jezus?

Wedergeboren Christen
Wat betekent het woord 'wedergeboren' eigenlijk? Waar komt het vandaan? Wat kun je verwachten van een dergelijke wedergeboorte? Vind hier je antwoorden.

Wicca
Wat zijn de voornaamste dingen waar de 'wiccans' in geloven? Is het een religie die om de aarde draait? Wie zijn de goden en godinnen?

Zondag of Sabbat?
Waarom aanbidden Christenen God op zondag en niet op de Sabbat (zaterdag)? Bestaat er een Bijbelse reden of is het puur cultureel?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden