Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Scientology


Scientology - Wat is dat?
"Scientology International" werd in 1954 opgericht door L. Ron Hubbard. Vooral gebaseerd op zijn boek "Dianetica: de moderne wetenschap van geestelijke gezondheid" (1950) schiep Hubbard een “religieuze” instelling om zijn unieke psychologische theorieën te promoten. Organisaties die met Scientology zijn geassocieerd, zijn Applied Scholastics ("Toegepaste scholastiek"), de Association for Better Living and Education (ABLE, oftewel het "Genootschap voor beter leven en onderwijs"), Citizens Commission on Human Rights ("Het burgercomité voor de mensenrechten"), Concerned Businessmen of America ("Bezorgde zakenmensen van Amerika"), Hubbard Dianetics Centers, Narconon/Criminon, Religious Technology Center ("Religieus technologisch centrum"), Sterling Management Systems en The Way to Happiness Foundation ("Stichting De weg naar geluk"). Ondernemingen in de uitgeversbranche zijn onder meer New Era Publications, Bridge Publications, Inc., en het Freedom magazine.

De Scientologybeweging ontsprong uit de creatieve genialiteit van Lafayette Ronald Hubbard. Hubbard werd in 1911 geboren en bracht een groot gedeelte van zijn kindertijd door op de boerderij van zijn grootvader, toen zijn ouders in het buitenland in de Amerikaanse marine dienden. In de jaren '20 begon Hubbard zijn ouders in Azië te bezoeken, waar hij in aanraking kwam met het Taoïsme, het Boeddhisme en andere Oosterse filosofieën.

Hubbard ontwikkelde later een carrière als sciencefiction schrijver en beweerde dat hij de hele wereld had afgereisd. Men zegt dat hij in de Tweede Wereldoorlog verwondingen opliep en hier bijna aan bezweek. Hij zou zijn unieke theorieën over wetenschap en filosofie vervolgens hebben ontwikkeld tijdens zijn herstelperiode. Deze "ontdekkingen" werden later in zijn boek "Dianetica" aan het grote publiek onthuld.

In 1954 stichtte Hubbard de Scientologykerk om zijn ideeën en technieken in de vorm van een religieuze beweging aan de man te brengen. Zijn boek en zijn "kerk" verspreidden zich wereldwijd. Tegelijkertijd werd Hubbard een teruggetrokken kluizenaar. Hij stierf in 1986 nadat hij zijn laatste jaren rustig rondreizend op zijn jacht had doorgebracht.


Scientology - Wat wordt er onderwezen?
De Scientologykerk onderwijst dat de mensheid onsterfelijk en goddelijk is. De mens bestaat uit drie dimensies: ziel (“thetan”), geest (een accumulatie van alle ervaringen in meerdere levens) en lichaam (de tijdelijke en stoffelijke dimensie).

God is een vaag concept. Scientology definieert het Oppermachtige Wezen met woorden als "oneindigheid" en het "alles van alles".

“Engrams” zijn de onbewuste mentale beelden die wij in onze "reactieve geest" vastleggen. Zij hebben negatieve gevolgen voor onze huidige en toekomstige levens. Zij worden geleerd uit onze vorige levens, onze ervaringen vóór de geboorte en onze jonge kinderjaren, en zij weerhouden ons van de verwezenlijking van onze goddelijke aard en van een gelukkig en geperfectioneerd leven. Engrams kunnen alleen uit ons brein worden verwijderd door middel van "dianetische therapie". Deze vorm van therapie wordt "auditeren" genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een "E-meter" (Electropsychometer), een apparaat dat door Hubbard werd uitgevonden en dat de klant helpt om engrams in zijn onbewuste geest te vinden en ze te verwijderen. Het doel van auditeren is om van de ene toestand naar de andere te gaan, van “preclear” tot "clear". In deze laatste toestand zijn alle engrams en hun negatieve effecten op geest en lichaam uit de mens verwijderd.

Omdat mensen over duizenden jaren een groot aantal reïncarnaties van hun thetan ervaren, moeten gewoonlijk tijdens het auditeren ook engrams uit vorige levens verwijderd worden. Het uiteindelijke doel van auditeren is om de thetan volledig te bevrijden van "MEST" en om een volkomen spiritueel bewustzijn en eenheid met de oneindigheid te bereiken. "MEST" is een acroniem dat in het Nederlands staat voor Materie, Energie, Ruimte (Space) en Tijd. Dit zijn de elementen waaruit het stoffelijke universum bestaat en waardoor de thetan gevangen wordt gehouden. De "leer" van Scientology is door Scientology International uitgebracht in het boek "Wat is Scientology?" (1978). Dianetische auditing-sessies kunnen soms wel $1000 per uur kosten.


Scientology - Wie geeft er wat om?
De Scientologybeweging werd al lang geleden bestempeld als een "bloeiende sekte van hebzucht en macht... een meedogenloos, wereldwijd bedrog..." (Time magazine, mei 1991). Ook werd de beweging beschreven als een "gevaarlijke sekte... oplichterij vermomd als een godsdienst..." (Reader's Digest, oktober 1991).

Scientology lijkt altijd de krantenkoppen te halen. Als het niet over een rechtszaak gaat waarbij meerdere miljoenen dollars te verdienen zijn, dan gaat het wel over een beroemde filmster die een controversiële uitspraak doet. Het enige wat we weten is dat Hubbard absoluut geniaal was. Hij was een fantastisch spreker en een getalenteerd schrijver. Hij verkocht miljoenen boeken en verdiende miljoenen dollars met de schepping en marketing van zijn eigen godsdienst. In 1949 werd L. Ron Hubbard als volgt geciteerd: "Als een mens een miljoen dollar wil verdienen, dan kan hij dat het beste doen door zijn eigen godsdienst te beginnen." Nou, het lijkt erop dat meneer Hubbard zijn uitspraak bewezen heeft.


Scientology- Hoe verhoudt Scientology zich tot het Christendom?

  • Scientology gelooft dat de mens een onsterfelijk, spiritueel wezen met onbeperkte vermogens is, wiens ervaring verder gaat dan een enkel leven. Via Scientology is hij niet alleen in staat om zijn eigen problemen op te lossen, zijn doelen te bereiken en blijvend geluk te hebben, maar ook om nieuwe bewustzijnsniveaus en vaardigheden te verkrijgen.

    Het Christendom gelooft dat alleen God onsterfelijk is dat alleen Hij de sleutel is tot de redding van de mens. Het Christendom is gebaseerd op de leer van Jezus Christus. Deze leer wordt uiteengezet in de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. Jezus was de vleesgeworden God en Hij stierf voor de zonden van de hele mensheid. Hij is de enige weg naar onze redding.

  • In de leer van Scientology hoeft een mens niets in geloof te aanvaarden. Iedereen bereikt zijn eigen "waarheid", op basis van wat goed is voor hem- of haarzelf. De waarheid verschilt van mens tot mens.

    Maar Johannes 14:6 zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Jezus is de waarheid en eeuwig leven kan alleen via Hem bereikt worden.


Vergelijk met het Christendom!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden