Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Transcendente Meditatie


Transcendente Meditatie - Hindoeïsme en de New Age beweging
"Transcendente Meditatie" (TM) is beweging die gebaseerd is op het Hindoeïsme en in de Westerse samenleving sterk aan populariteit heeft gewonnen. Andere vertakkingen van het Hindoeïsme die vanwege de New Age gedachte steeds meer aandacht krijgen zijn de Vedanta Society, Self-Realization Fellowship, Theosofie, Eckankar, en de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (Hare Krishna). Westerse sekten die gestoeld zijn op Hindoeïstische concepten zijn in de laatste jaren eveneens gegroeid, zoals de Christenwetenschappers, de United Church of Christ (Eenheidskerk van Christus), en de Unity School of Christianity (Eenheidsschool van het Christendom).


Transcendente Meditatie - De wortels van het Hindoeïsme
Om Transcendente Meditatie en andere uitbreidingen van de Hindoeïstische filosofie te kunnen begrijpen, is het belangrijk om de fundamenten van het Hindoeïsme zelf te onderzoeken. Het Hindoeïsme begon ergens tussen 1500 en 2500 voor Christus in India. Het is de oudste georganiseerde godsdienst in de wereld. Het Hindoeïsme is een immense en excentrieke verzameling van afzonderlijke groeperingen. Deze groeperingen zijn gestoeld op verscheidene filosofische en godsdienstige schrijfsels, die over een periode van meer dan 2000 jaar werden geschreven, waaronder de Bhagavad Gita, Vedas, Puranas en Upanishads. Aanhangers van het Hindoeïsme verschillen onderling wat betreft hun overtuigingen. Er bestaat geen overheersende leer of overkoepelende waarheid. Het Hindoeïsme heeft zijn wortels in het heidendom uit de oudheid, waarin de natuur, dieren en mensheid worden voorgesteld door verschillende goden en godinnen.

Hoewel Hindoes in een groot aantal goden geloven, geloven zij in Brahman als de ene, onpersoonlijke, spirituele werkelijkheid boven alle andere dingen. Sektarisch Hindoeïsme personifieert Brahman als de volgende afzonderlijke en verschillende entiteiten: "Brahma" (de Schepper; de god met vier hoofden die scheppende energie voorstellen), "Vishnoe" (de Beschermer; de god van stabiliteit en zorg), en "Shiva" (de Vernietiger; de god van het einde). De meeste Hindoes aanbidden ook "Krishna" en "Rama", twee van Vishnoes tien incarnaties. Dit alles wordt gecompliceerd door het feit dat Hindoes in miljoenen goden geloven. Door het jaar heen vereren Hindoes een variëteit aan regionale, familiale en individuele goden. Hindoes concentreren zich ook enorm op astrologie en de geestenwereld.


Transcendente Meditatie - De verscheidenheid van het Hindoeïsme
Transcendente Meditatie is slechts één voorbeeld van de grote verscheidenheid aan Hindoeïstische rituelen, waarin diverse symbolen, offergaven, vasten en dansen worden geïntegreerd. Hindoes moeten dagelijks een beeld van een god van hun keuze aanbidden met gezang (mantras), bloemen en wierook. Aanbidding, thuis of in een tempel, gebeurt voornamelijk individueel, niet in gemeenschappelijk verband. Het Hindoeïsme wordt meestal in twee takken verdeeld. De eerste tak, het "populaire Hindoeïsme", wordt gekenmerkt door de aanbidding van goden, offergaven, ritualistische praktijken en gebeden. De tweede tak, het "filosofische Hindoeïsme", bestaat uit een veelzijdig systeem van meditatie, yoga en de bestudering van de oude filosofische geschriften. Traditionele Hindoeïstische bewegingen zijn onder meer de Vedanta, Sri Aurobindo, Sathya Sai Baba, zelfrealisatie" en de internationale Sivananda Yoga groeperingen. Recente schattingen stellen dat er tegenwoordig ongeveer 850 miljoen Hindoes op de wereld zijn. Hiervan wonen er ongeveer 780 miljoen in India, 20 miljoen in Bangladesh, 20 miljoen in Indonesië, 20 miljoen in Nepal, 3 miljoen in Sri Lanka, 2 miljoen in Pakistan en 1.5 miljoen in de Verenigde Staten. Daarnaast wordt geschat dat ongeveer 20% van de bevolking van Trinidad & Tobago, Mauritius, Fiji, Suriname en Guyana Hindoe is.


Transcendente Meditatie - Een eindeloze levenscyclus
Het Hindoeïsme verwerpt het Bijbelse verslag van de Goddelijke schepping. In plaats daarvan worden verscheidene soorten pantheïsme aangenomen. Hindoes geloven dat alleen Brahman bestaat en dat alle andere dingen slechts illusies (maya) zijn, inclusief de schepping. Volgens het Hindoeïsme heeft de schepping geen begin of einde, maar is er slechts een voortdurende opeenvolging van leven en dood. De menselijke ziel (atman) is een "vonk" van Brahman die in het stoffelijke lichaam gevangen zit. Herhaalde levens or reïncarnaties (samsara) zijn nodig zodat de ziel uit het lichaam bevrijd kan worden (moksha). Het huidige leven van een mense wordt bepaald door zijn daden in vorige levens (de wet van karma) en het stoffelijke lichaam is uiteindelijk slechts een illusie (maya). Lichamen worden gewoonlijk gecremeerd, waarna de ziel tijdelijk gestraft of beloond wordt en vervolgens in een nieuw lichaam opnieuw wordt geboren. Reïncarnaties worden ervaren tot het karma is verwijderd en de individuele ziel in Brahman is opgenomen. De vrijheid van het oneindige bestaan en de uiteindelijke zelfrealisatie van de waarheid (moksha) is het doel van het bestaan. Yoga en meditatie (in het bijzonder raja-yoga), onderwezen door een spiritueel leraar (goeroe), zijn een manier om moksha te bereiken. De andere paden naar moksha zijn de goede werken (karma marga), kennis (jnana marga) en liefde en toewijding (bhakti marga). Het fundamentele doel van het Hindoeïsme is het ontsnappen aan de cyclus van reïncarnaties, de uitwissing van de illusie van een persoonlijk bestaan en de uiteindelijke eenwording met Brahman.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden