Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Hindoeïstisch geloof

QUESTION: Wat zijn de grondbeginselen van het Hindoeïstisch geloof?

ANSWER:

Het is niet gemakkelijk om het Hindoeïstische geloof te beschrijven, omdat er zo veel verschillen en variaties bestaan die elkaar vaak tegenspreken.

Dat is aanvaardbaar voor de Hindoes omdat zij geloven dat alle paden naar God leiden en alle gebruiken toelaatbaar zijn, als de volgeling maar oprecht is.

Er zijn monotheïstische Hindoes die geloven in een almachtige, ondoorgrondelijke God en er zijn pantheïstische Hindoes die meerdere goden aanbidden.

Men zegt dat er ongeveer 300.000 goden bestaan in het Hindoeïstische pantheon van godheden. Een van de hoogste godheden is de Heer Ganesh, de olifantengod. Een andere is de Apengod. Dan zijn er nog Shiva, Vishnoe, Krishna en Brahma. De koe wordt eveneens als heilig beschouwd.

Een van de centrale Hindoeïstische overtuigingen is de leer van reïncarnatie. Deze leer heeft enorme gevolgen voor de samenleving. Liefdadigheid voor minder bedeelden bestaat niet. Als iemand in zijn leven slechte dingen doet, dan zal hij tot een lagere sociale kaste gereïncarneerd worden. Daarom verdienen mensen hun sociale of economische status, goed of slecht. Zij bevinden zich nu in de positie waar zij horen te zijn en waar zij hun zonden uit een eerdere reïncarnatie kunnen rechtzetten.

Hindoes geloven dat God niet gescheiden is van zijn schepping. Zij zijn één en dezelfde. Er is geen kwaad. Alles is goed omdat alles God is.

Het leven is een eindeloze cyclus van reïncarnaties totdat een mens in staat is om hieraan te ontsnappen en zich te verenigen met het nirwana, het niets.

Om deze eindeloze cyclus van geboorte, dood en reïncarnatie te doorbreken moet een mens goede daden verrichten en mediteren om een hoger bewustzijn te bereiken.

De verschillende vormen van yoga worden gezien als belangrijke hulpmiddelen om dit doel te bereiken.

De volgelingen in de strikte yoga-groepen mogen geen vlees, eieren en vis eten. Elke mate van beschonkenheid is verboden; geen alcohol of drugs. Seks buiten het huwelijk is eveneens verboden; binnen het huwelijk is seks alleen toegestaan om kinderen voort te brengen. Gokken is eveneens verboden.

Leer Meer Over Transcendente Meditatie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden