Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Het Boeddhabeeld


Het Boeddhabeeld - Een symbool voor een geestelijk leider
Het Boeddhabeeld is een symbool voor de grondlegger van het Boeddhisme, Siddhartha Gautama. Hij was een prins in noordelijk India. Hij leefde ongeveer van 563 tot 483 voor Christus. Het Boeddhisme begon als een soort atheïsme. Zij lieten het idee varen dat er een persoonlijke God (Ishvara) was die het eeuwige noodlot van de ziel beheerste. Gautama ontkende het traditionele theïstische geloof, omdat hij het probleem van het kwaad niet wist te verenigen met het bestaan van een rechtschapen God.


Het Boeddhabeeld - Een symbool voor de Ene Verlichte
Het Boeddhabeeld staat voor de "Ene Verlichte", de belangrijkste afgod van het Boeddhisme. Het Boeddhisme staat voor een filosofie van zelfperfectie; de grondbeginselen worden verwoord in de Vier nobele waarheden en in het Edele achtvoudige pad. Het Boeddhisme volgt verschillende geschriften. Boeddhisten stellen dat de Pali Canon het oudste en meest gezaghebbende werk is. De vier nobele waarheden stellen (i) dat het leven vol leed (dukkha) is; (ii) dat lijden wordt veroorzaakt door verlangens of begeerte (samudaya); (iii) dat lijden alleen zal ophouden wanneer deze begeerte verdwijnt (nirodha); en (iv) dat dit bereikt kan worden door het edele achtvoudige pad te volgen. In het algemeen bestaat dit pad uit: juist inzicht, juiste bedoelingen, juist spreken, juist handelen, de juiste wijze van levensonderhoud, juiste spanning, juiste meditatie en juiste concentratie. Andere Boeddhistische filosofieën zijn het geloof dat niets in het leven blijvend is (anicca), dat individuele persoonlijkheden niet werkelijk bestaan (anatta), dat alles bepaald is door een onpersoonlijke wet van morele causaliteit (karma), dat reïncarnatie een eindeloze cyclus is van onophoudelijk lijden, en dat het doel van het leven is om deze cyclus te doorbreken. Dat gebeurt wanneer uiteindelijk de vlam van het leven wordt uitgedoofd en een blijvende toestand van volkomen niet-bestaan (nirwana) wordt binnengetreden.


Het Boeddhabeeld - Een symbool voor een levensbeschouwing
Het Boeddhabeeld staat voor een levensbeschouwing die zich tot drie belangrijke filosofieën heeft ontwikkeld:

  • Mahayana (het "grote voertuig") vertegenwoordigt ongeveer 56% van de totale Boeddhistische bevolking en is dominant in China, Japan en Korea. Door de jaren heen heeft Mahayana zichzelf opengesteld voor veel andere geloofsovertuigingen en het behandelt Boeddha nu als een god.
  • Theravada (de "traditie van de Ouderen") vertegenwoordigt ongeveer 38% van de totale Boeddhistische bevolking. Theravada staat het dichtst bij de oorspronkelijke atheïstische filosofie en wordt vooral gevolgd in Vietnam, Thailand, Cambodja, Sri Lanka (Ceylon) en Myanmar (Burma).
  • Vajrayana (het "diamanten voertuig", ook bekend als Lamaïsme, Tibetaans Boeddhisme of Tantrisme) vertegenwoordigt de resterende 6% van de Boeddhisten en wordt voornamelijk in Tibet, Nepal en Mongolië aangetroffen. Vajrayana heeft verontrustende onderdelen van het sjamanisme en het occultisme overgenomen.
Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 415 miljoen Boeddhisten, waarvan er zo'n 170.000 in Nederland wonen. Het Boeddhisme is in Westerse landen gegroeid door een sterke toename van Aziatische immigranten, door associaties met muziek- en filmsterren, en door de nauwe banden tussen het Boeddhisme en de New Age Beweging.


Het Boeddhabeeld - Een symbool dat snakt naar hoop
Het Boeddhabeeld vertegenwoordigt een filosofische levensbeschouwing die zich ernstig zorgen maakt over het lijden op aarde en hoe dit overwonnen kan worden. De hoop op nirwana is in werkelijkheid een hoop op het langverwachte einde van het leed op deze aarde. De wet van karma kan bijzonder strikt en onpersoonlijk zijn. In het Boeddhistische systeem van morele oorzaak en gevolg bestaat geen ruimte voor genade en vergeving. De enige mogelijke uitweg is een onophoudelijke cyclus van goede daden en een streven naar onhaalbare zelfperfectie.


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden