Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Reïncarnatie


Reïncarnatie - Wat is dat?
Reïncarnatie betekent in de meest eenvoudige zin "de terugkeer naar het leven na de dood". Een groot aantal godsdiensten onderwijst dit idee, maar de details zijn verschillend. Deze verschillen hebben betrekking op de plaats, de frequentie en de gedaante van de menselijke terugkeer. Zullen wij als dezelfde mens op een permanente locatie opnieuw tot leven komen (bijvoorbeeld in de hemel of hel)? Of zullen wij vele malen als verschillende wezens terugkeren naar deze wereld of naar een vergelijkbare wereld? Het Boeddhisme en het Hindoeïsme staan achter dit laatste idee.

Hoe zit het met de natuur? Zijn de jaargetijden niet een geweldig voorbeeld van reïncarnatie, een voorbeeld dat jaar in jaar uit voor ons wordt uitgestald? Wat een prachtige metafoor voor het menselijke leven is deze overgang van lente naar zomer, zomer naar herfst, herfst naar winter, en dan weer van de winter terug naar de lente!

Maar wat de natuur ons leert heeft eigenlijk helemaal niets met reïncarnatie te maken. Met het verstrijken van de jaargetijden sterven veel planten. Zij rotten van de top tot aan de wortel. Alleen hun zaadjes komen tot leven, in een aarde die gevoed wordt door de dood van hun voorgangers. In koude klimaten zien we hoe vaste planten, zoals bomen en tulpen, in een winterslaap verkeren om te ontwaken wanneer het weer warmer wordt. Vroeger of later zullen ook zij aan hun einde komen. Zij keren dan niet naar een nieuw leven terug, maar naar de aarde. De natuur bewijst alleen dat het ene leven het andere leven voortbrengt, terwijl beide levens zich naar dood en verderf begeven. De jaargetijden kunnen hooguit vergeleken worden met het menselijke bioritme: ontwaken, activiteit, vermoeidheid en weer slapen. Het idee van reïncarnatie wordt door de natuur niet ondersteund.


Reïncarnatie - Het bewijs
Het belangrijkste zogenaamde bewijs voor reïncarnatie is psychologisch. Het is een twijfelachtig subjectief idee, net als channeling, hypnose, herinneringen en zogenaamde déjà vu ervaringen. Het gaat eigenlijk alleen maar om gedachten en mentale toestanden die ook op andere manieren kunnen worden uitgelegd, mogelijk met een oorsprong in het onderbewuste, het psychotische of zelfs het demonische.

Natuurlijk bewijst dit alles niet dat meerdere reïncarnaties onwaar zijn. Misschien moet je er wel gewoon in geloven. Maar als dat zo is, wordt het dan niet gewoon arbitrair welke kijk op deze zaak juist is? De Christelijke, de Islamitische of de Hindoeïstisch-Boeddhistische kijk? Nee, helemaal niet.

Als het Hindoeïstisch-Boeddhistische geloof waar is, dan kan elk mens verzekerd zijn van een betere positie in het volgende leven, als hij of zij een moreel voorbeeldig leven heeft geleid (maar dan is er nog steeds een soort rechter nodig om dit te beoordelen, daar zullen we het hier beneden over hebben).


Reïncarnatie - De waarschijnlijkheid
Alle godsdiensten onderwijzen een zekere basisverzameling morele waarden, zoals "je mag niet stelen", "je mag niet moorden" of "je moet anderen rechtvaardig behandelen". Dus zelfs als het Boeddhisme waar zou zijn wat betreft reïncarnatie, dan zal een toegewijd Christen er in het volgende leven nog net zo goed vanaf komen als een praktiserend Boeddhist.

Aan de andere kant onderwijst het Christendom ons dat alle mensen hun Schepper zullen ontmoeten aan het einde van die ene keer dat zij op deze planeet leven. Als het Hindoeïsme en het Boeddhisme het bij het verkeerde eind hebben wat betreft reïncarnatie, dan staat de mensen die op meerdere levens rekenen een nare verrassing te wachten.

Anders gezegd: als wij bestemd zijn voor een Boeddhistische of soortgelijke reïncarnatie, dan zal het volgende leven beter zijn voor een oprecht goede, doch misleidde, Christen. Maar als wij maar één kans in het leven hebben, dan hebben de trouwe Boeddhisten en Hindoes een heleboel om over na te denken.

Conclusie? Op dit gebied loopt een goed Christen geen enkel risico, maar als je op reïncarnatie vertrouwt, dan speel je een gevaarlijk spel met je ziel. Elke halfdronken gokker zou ongetwijfeld weten waar hij zijn geld op zou moeten zetten.

Godsdiensten vereisen een oprecht geloof. Dat is meer dan slechts een gok op de hoogste waarschijnlijkheid. Maar toch kan het nuttig zijn om de waarschijnlijkheden te overdenken wanneer we het leven en de waarheid overpeinzen. De kans is bijvoorbeeld ontzettend klein - volgens velen zelfs onwaarschijnlijk klein - dat het universum, onze planeet en de mysteries van het leven allemaal volledig door toeval zouden kunnen zijn ontstaan. Daarom hebben veel mensen dit idee van puur toeval achterwege gelaten en geloven zij nu in een intelligentie die groter is dan de kosmos.

Ondanks de risico's zijn er toch veel mensen die hun geld op reïncarnatie zetten. Sommige mensen doen dat omdat ze nooit iets anders hebben gehoord of omdat ze weinig anders hebben gehoord. Zij verdienen de kans om concurrerende standpunten te ontdekken. Anderen - in het Westen zelfs in toenemende mate - willen gewoon dat het waar is. Hun geloof heeft meer te maken met voorkeuren dan met feiten.

Om deze feiten beter te kunnen begrijpen, moeten we over karma leren en hoe dat verband houdt met reïncarnatie.


Read Reïncarnatie Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden