Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Religieus pluralisme

(Read Religieus pluralisme, Part 1 First)

Religieus pluralisme - Christenen kunnen geen compromissen sluiten over de exclusiviteit van Christus

KING: John MacArthur, gelooft U dat de moslims, Islamitische mensen, het bij het verkeerde eind hebben? Dat hun overtuigingen verkeerd zijn?

MACARTHUR: Jazeker. En dit is niet zomaar persoonlijk geloof van mijzelf. Jezus zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven..."

KING: Ja, maar als zij dat niet geloven...

MACARTHUR: "...niemand kan bij de Vader komen dan door mij."

KING: U moet dat toch ook geloven, Vader.

MANNING: Ik geloof heel sterk dat de liefde van God sterk is. Jezus... Jezus houdt van alle mensen. Jezus stierf voor alle mensen en ik kan me niet voorstellen...

KING: Stierf hij ook voor de moslims?

MANNING: Maar natuurlijk. Natuurlijk deed hij dat. En hij houdt van hen met een grote hartstocht.

KING: U gelooft dat ook, toch?

MACARTHUR: Nou, ik geloof dat God van Zijn schepping houdt, Zijn schepsels. Maar uiteindelijk zal Hij alle mensen die zijn Zoon Jezus Christus afwijzen tot een eeuwige hel veroordelen.

KING: Al die mensen?

MACARTHUR: Ieder die zijn Zoon Jezus Christus afwijst, zegt de Bijbel, is veroordeeld tot een eeuwige straf.

MANNING: Maar Jezus verheugt zich wanneer zijn Vader wordt verheerlijkt. En wanneer een moslim of Jood de Vader roemt, dan kan ik me niet voorstellen dat Jezus op hen afstapt en zegt: "Oh nou? Wanneer gaan jullie eens naar mij kijken?" De vreugde van Jezus is de verheerlijking van God.

JONES: Nou, [wat deze oorlog betreft] zijn er goede redenen om het met elkaar oneens te zijn. Maar waar het om gaat, is dat we het niet oneens kunnen zijn over het gezag van de Bijbel, de exclusiviteit van de Redder, Jezus Christus. Hij is de Enige die kan zeggen: "Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt."


Religieus pluralisme - Een kwestie van waarheid, niet van tolerantie
Het religieus pluralisme is tegenwoordig overduidelijk binnen de Christelijke Kerk aanwezig, zoals bovenstaand interview op treffende wijze laat zien. Sommigen zouden zeggen dat het geweldig is, dat er een nieuwe, tolerante boodschap naar de wereld wordt uitgezonden. Maar Jezus Christus sprak duidelijke taal toen Hij stelde: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." Godsdienstige tolerantie is prima, maar het kan niet veranderen wat het betekent om een echte volgeling van Jezus Christus te zijn.


Lees nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden