Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Religieus pluralisme


Religieus pluralisme - Relativisme en compromissen binnen de Christelijke Kerk
Religieus pluralisme is over de hele wereld duidelijk zichtbaar. Er zijn ongeveer 2 miljard mensen op de wereld die zichzelf Christen noemen. Daarnaast zijn er meer dan 1 miljard moslims, meer dan 850 miljoen hindoes, meer dan 600 miljoen Boeddhisten, ongeveer 150 miljoen atheïsten en bijna 14 miljoen Joden. Als we jouw geloof, filosofie of stroming nog niet genoemd hebben, dan willen wij jou bij deze onze verontschuldigingen aanbiedingen.

Maar de nadruk van dit artikel ligt niet op het pluralisme onder de belangrijkste godsdiensten en filosofieën van de wereld. In plaats daarvan zullen we een blik werpen op de toenemende tendens naar pluralisme, relativisme en compromissen binnen het Christendom zelf. Veel mensen beweren Christen te zijn omdat zij een geloof in Jezus Christus belijden. Maar ideeën over "geloof" hebben binnen de postmoderne Christelijke kerk een groot aantal verschillende definities aangenomen. Steeds meer Christelijke leiders willen het label van "intolerantie" en "bekrompenheid" van zich afschudden. Zij willen aanvaard worden in de postmoderne wereld, waarin iedereen zegt: "Mijn waarheid verschilt van de jouwe", en: "Mijn weg naar God is anders dan jouw weg naar God". Je mag anderen dus niet beoordelen op basis van een verouderd boek of verouderde regels en moraliteit.


Religieus pluralisme - Een panel van Christenen op CNN
Het religieus pluralisme werd al in 2003 heel duidelijk in een uitzending van de CNN televisieshow Larry King Live. Hier volgt een dialoog uit deze uitzending:

LARRY KING (CNN GASTHEER): Wat zou Jezus doen met de oorlog in Irak? We hebben voor een debat de veolgende gasten uitgenodigd: conservatief Christelijk leider Bob Jones II, president van Bob Jones University. Max Lucado, voorganger van de Oak Hills Church of Christ in San Antonio. Vader Michael Manning, Rooms-katholiek priester en gastheer van de internationale TV show "The Word in the World". Pastor John MacArthur van de Grace Community Church in Sun Valley, Californië, eveneens een nationaal radiospreker. En bisschop Melvin Talbert, oecumenisch leider van de United Methodist Church.

KING: Saddam zegt dat hij bidt.

MACARTHUR: Saddam Hussein? Ik geloof zeer zeker dat hij dat doet.

KING: Hij bidt vijf keer per dag. Hij denkt dat hij het bij het juiste eind heeft. Hij moet toch wel tot iets bidden.

MACARTHUR: Nou, helaas is het de verkeerde God. Er bestaat maar één ware en levende God en dat is de God uit de Schriftteksten. De God en Vader van onze Heer, Jezus Christus. En als je niet tot deze God bidt, dan bid je tot geen enkele God.

KING: Hij gelooft dat niet. Hoe ga je daar mee om? Zijn geloof zou wel eens net zo sterk kunnen zijn als het Uwe.

MACARTHUR: Je zou kunnen geloven dat je kunt vliegen en vervolgens van een gebouw van vijf hoog afspringen. Dat maakt het geen werkelijkheid. Helaas is een valse religie het grootst mogelijke bedrog...

KING: Heeft de hele moslimwereld het bij het verkeerde eind?

MACARTHUR: Nou, de theologie van de Islam is verkeerd. Het is de verkeerde God. Het is het verkeerde beeld van Christus.

KING: Als ze dat horen, krijgen ze dan geen anti-Amerikaanse gedachten...

MACARTHUR: Het heeft niets met Amerika te maken. Ik zou dit ook zeggen als ik Frans was.

KING: Zij denken dat Uw God de verkeerde God is.

MACARTHUR: Nou ja, dat doen ze inderdaad. Maar er moet wel een waarheid en een onwaarheid bestaan. En zodra je hebt vastgesteld wat de waarheid is - en ik denk dat is vastgesteld dat het Woord van God waar is - dan denk ik dat het onder het meest kritische oog overeind blijft staan. En andere boeken doen dat niet.


Read Religieus pluralisme Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden