Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Zondag of Sabbat?


Zondag of Sabbat? - Waarom aanbidden Christenen God op zondag?
Waarom aanbidden Christenen God op zondag en niet op de Sabbat (zaterdag)? Hoewel sommige Christelijke stromingen de zondagse aanbidding afdoen als het "merkteken van het beest" in de eindtijd, bestaan er goede redenen waarom miljoenen Christenen op de eerste dag van de week samenkomen om God te aanbidden.

Op de eerste plaats werd de dag waarop God in groepsverband werd aanbeden door de vroege Christelijke kerk verplaatst van de zaterdag naar de zondag. Dit werd gedaan om de opstanding van Jezus te herdenken. Binnen enkele weken bleken duizenden Joden bereid om een theologische traditie op te geven die hun volk een nationale identiteit had gegeven: de Sabbat. God Zelf had de vroege kerk al een nieuw patroon gegeven, via de opstanding van Christus op de eerste dag van de week en de komst van de Heilige Geest op Pinksterzondag.


Zondag of Sabbat? - Symboliek van de Sabbat
Daarnaast benadrukt de Schrift de symbolische aard van de Sabbat. In Genesis was de Sabbat een viering van Gods scheppingswerk (Genesis 2:2-3; Exodus 20:11). Na de Exodus werd de Sabbat "uitgebreid". De Sabbat werd nu ook een viering van Gods bevrijding van de Joden uit hun slavernij in Egypte (Deuteronomium 5:15).

De opstanding van Jezus veroorzaakte een nieuwe verschuiving. De Sabbat werd nu een viering van de "rust" die wij hebben in Christus, die ons van de zonde en het graf bevrijdt (Hebreeën 4:1-11). Voor de beginnende Christelijke kerk was het grootste gevaar de ontkenning dat Jezus de verwezenlijking was van de symboliek van de Sabbat.


Zondag of Sabbat? - De Oudtestamentische Wet
Als je erop staat om slaafs gebonden te blijven aan de Oudtestamentische Wet, moeten wij je waarschuwen dat het niet volledig navolgen van deze Wet gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Volgens de Mozaïsche Wet moet iedereen die op de Sabbat werkt "ter dood gebracht worden" (Exodus 35:2).

Maar de apostel Paulus legt uit: "Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'" (Galaten 3:13)

De Sabbat was "slechts een schaduw van wat komt - de werkelijkheid is Christus" (Kolossenzen 2:17). Uiteindelijk is het onvermijdelijk dat godsdienstige gewoonten moeten buigen voor verlossende werkelijkheden.

Kolossenzen 2:16-17 zegt: "Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt - de werkelijkheid is Christus."


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden