Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Religieus pluralisme

(Read Religieus pluralisme, Part 1 First)

Religieus pluralisme - Eén Weg of meerdere wegen?

KING: Gelooft U niet, Bisschop Talbert, dat het Christendom het juiste pad is?

TALBERT: Ik geloof dat voor Christenen, maar we zijn niet hier om uit te maken welke godsdienst juist is. Dat geschil behoort toe aan God. We zijn hier om in de praktijk te brengen wat we prediken.

KING: Gelooft U dat Uw godsdienst de juiste is?

TALBERT: Jazeker.

KING: Waarom zou U het anders geloven.

TALBERT: Zo is dat.

KING: Daarom moeten andere godsdiensten het dus bij het verkeerde eind hebben.

TALBERT: Nee, dat zeg ik helemaal niet.

KING: Als U gelooft dat Uw godsdienst juist is... dan zijn de andere godsdiensten onjuist.

TALBERT: Ik geloof dat mijn God groot genoeg is om alle mensen te aanvaarden die naar de gelijkenis van God zijn geschapen. Dat omvat ook die godsdiensten die niet Christelijk zijn.

MACARTHUR: Ik wil een vraag stellen. Waarom zei Jezus - waarom zei Paulus - dat als een mens een andere Christus verkondigt dan de ware Jezus Christus, dat hij dan vervloekt moet worden? Waarom zegt de Bijbel verder dat er geen redding gevonden kan worden in een andere naam dan Jezus Christus? Waarom veroordelen de Schriftteksten alle mensen die Jezus Christus en het evangelie van Christus afwijzen? Waarom is de boodschap zo uitsluitend?

TALBERT: Voor mij is redding via Jezus Christus de juiste weg en als Christen probeer ik dat voorbeeld na te leven. Mijn verantwoordelijkheid is niet om alle andere godsdiensten te bekeren, maar om volgens het Christelijke geloof te leven in het aangezicht van die godsdiensten. Gaat U zeggen dat mijn - onze - Joodse vriend die vanavond in deze show te gast is, zich op het verkeerde pad bevindt? Dat is Gods keuze. Dat moet God beoordelen, niet ik.

KING: Max, wat is Uw kijk op de Islam?

LUCADO: Nou, ik denk dat het er van afhangt of U die vraag stelt vanuit een politiek of religieus standpunt.

KING: Vanuit een religieus standpunt, denk ik.

LUCADO: Het religieuze standpunt... dat is een andere benadering tot God dan de Christelijke benadering. Mijn begrip als een Christen is dat wij gered zijn door wat Christus voor ons gedaan heeft, terwijl het Islamitische geloof zegt dat wij gered zijn door wat we voor God doen.

KING: Maar denkt U, Bisschop Talbert, dat deze verschillende meningen tot een groot aantal conflicten in de wereld leiden?

TALBERT: Ik denk dat deze verschillen tot een groot aantal conflicten in de wereld leiden, omdat we ons niet voor elkaar openstellen, leren en groeien. Ik heb met moslimleiders gesproken. Zij zijn - degenen die ik ontmoet heb - heel goede mensen. Zij bevinden zich op hun weg, net zo zeker als ik mij op mijn weg bevind. En wat we moeten doen is tolerant zijn ten opzichte van elkaar en niet aannemen dat onze weg de enige juiste weg is.


Read Religieus pluralisme Page 3 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden