Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Messiaanse Jood


Messiaanse Jood - Een eenvoudige definitie
Een Messiaanse Jood is een Jood die gelooft dat Yeshua (Jezus) zijn Messias is. Sommige mensen denken dat een Jood die in Jezus gelooft geen Jood meer is. Maar wat kan er mogelijkerwijs meer Joods zijn dan een geloof in de Joodse Messias, Yeshua?


Messiaanse Jood - Enkele getuigenissen
Messiaanse Joden hebben door de jaren heen prachtige bedieningen in het leven geroepen. Enkele van de krachtigste getuigenissen voor Jezus zijn afkomstig van Joodse mensen die hebben ontdekt dat hun Messias reeds gekomen is. Hier volgen enkele voorbeelden:

"Hoe meer ik de Bijbel las en over God leerde, hoe meer ik Hem wilde leren kennen. Ik begon de wetten van het Oude Testament te volgen, zodat hij tevreden met me zou zijn: ik at alleen koosjer voedsel, ging niet meer naar voetbalwedstrijden op vrijdagavond en ik probeerde mij zo goed als ik kon aan alle geboden te houden. In de Bijbel las ik toen verzen over een beloofde Messias. Door mijn Joodse opvoeding wist ik wel al een beetje over de Messias. Toen ik in de Joodse Schriftteksten over de Messias las, werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Het beeld was wel wat wazig, maar geleidelijk werd het duidelijk. Deze Messias waarover ik in mijn eigen Joodse Bijbel las, leek wel erg veel op... je weet wel wie ik bedoel! Ik wist niet veel over Jezus, maar men had mij wel verteld dat ik niet in Hem moest geloven. Ik begon te proberen om andere verklaringen te vinden voor profetieën zoals Micha 5:1-3, waarin een Eeuwige wordt beschreven die in Betlehem geboren zou worden. Of Daniël 9, waarin het moment van de eerste komst van de Messias wordt aangegeven. En ook Jesaja 53, waarin gesproken wordt over het leven van de Messias en zijn offergave voor de zonde. Terwijl ik deze en vele andere profetieën probeerde weg te cijferen, ontdekte ik dat ik dat niet kon. Ik realiseerde mij dat Jezus de Joodse Messias moest zijn als de Bijbel waar was! Ik voelde mij schuldig alleen al omdat ik deze gedachten had! Wat als Jezus niet de Messias was? Dan zou ik een afgod volgen! Maar wat als Hij dit wel was? Dan zou ik God ontkennen als ik niet in Hem zou geloven! Ik moest er helemaal zeker van zijn, dus vervolgde ik mijn studies, mijn zoektocht en mijn pogingen om te bewijzen dat het niet waar was. Na een geestelijke strijd die twee jaar duurde, ontdekte ik dat ik dichter en dichter naar Jezus werd geleid." (Zhava Glaser, Chosen People Ministries)

"Oké, ik had al niet zo veel opties om uit te kiezen! Ik was als Jood geboren! Je kunt de omstandigheden van je geboorte en afkomst niet echt kiezen, toch? Ik werd met het Jodendom grootgebracht. Op de prille leeftijd van 13 nam ik het zware gewicht van de Wet op mijn tere schouders toen ik "Bar mitswa" werd, wat letterlijk "een zoon van de geboden" betekent. Op die dag, toen ik op het verhoogde podium in de synagoge stond en van de schijnbaar oude, handgeschreven rol las, voelde ik dat God mij aanraakte. Ik voelde een luister die net zo snel weer verdween als hij was opgekomen. Mijn ideeën over God waren op dat moment nog niet erg ontwikkeld. Hoewel ik een duidelijk beeld had van het monotheïsme, was God een ver en irrelevant Wezen. Ik wist al iets over de Messias voordat ik ooit van Jezus had gehoord. Voor mij was de Messias een mysterieus figuur die uit de wind van de Joodse atmosfeer zou opduiken. Hij was het begin van een nieuw tijdperk, als een strijder die uit de horizon van de hemel zou naderen met het vaandel der waarheid in zijn hand en de opkomende zon in zijn rug. Voor mij, als Jood, was Jezus iemand uit het andere gedeelte van het Boek. Het gesloten gedeelte. Men had mij verteld dat het Nieuwe Testament door heidenen was toegevoegd en dat ik nooit een dergelijke middelaar nodig zou hebben om een relatie met God te kunnen hebben. Ik kocht een exemplaar van het Nieuwe Testament en las Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Mijn eerste indruk van de Evangelies was dat zij duidelijk Joodse boeken waren. Het belang dat werd toegekend aan de genealogieën van Jezus en het gebruik van de citaten uit het Oude Testament leidden mij tot de overtuiging dat deze boeken op een Joodse manier door Joden geschreven waren om andere Joden, en niet-Joden, ervan te overtuigen dat Jezus de langverwachte Messias was." (Lev Leigh, Jews for Jesus)


Messiaanse Jood - De kracht van profetie in de Joodse Schriftteksten
Louis Lapides, Schriftgeleerde en Messiaanse Jood, is een bekend schrijver en spreker over Messiaanse profetieën in het Oude Testament. Een van de belangrijke bewijsstukken die Lapides ervan overtuigden dat Jezus de langverwachte Messias van de Joden was, was de vervulling van profetie in de Joodse Schriftteksten zelf. Er zijn meer dan 300 profetieën over de komende Messias (waarvan er ongeveer veertig bijzonder specifiek zijn) en Jezus vervulde ze allemaal. Sommigen beweren dat dit slechts toeval is. Anderen zeggen dat deze teksten achteraf door de Christenen werden gemanipuleerd. Weer anderen zeggen dat de interpretatie uit verband is gerukt. Maar al deze bezwaren verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer ze serieus onderzocht worden. Dankzij de ontdekking van de Dode Zee-rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint versie van het Oude Testament weten we nu met zekerheid dat de Joodse voorspellingen ouder zijn dan de tijd van Jezus Christus en dat het Oude Testament in de tegenwoordige vertalingen bijna identiek is aan de Joodse teksten uit de oudheid. Lapides zei: "Weet je, ik lees veel boeken die mensen schrijven om datgene af te breken waarin wij geloven. Het is geen erg prettige bezigheid, maar ik neem de tijd om elk bezwaar afzonderlijk te bekijken en om dan de context en de bewoordingen in de oorspronkelijke taal te onderzoeken. En steeds maar weer blijven de profetieën overeind staan en bewijzen zij dat ze waar zijn."


Ontdek nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden