Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De oorsprong van godsdienst


De oorsprong van godsdienst - Fundamenten in de oudheid
De oorsprong van godsdienst kan worden teruggevoerd tot het oude Nabije Oosten. Godsdiensten kunnen in drie hoofdcategorieën worden ingedeeld: polytheïstisch, pantheïstisch en monotheïstisch. Het atheïsme is feitelijk een modern geloof dat het gevolg is van de periode van de "Verlichting" in de 18e eeuw.


De oorsprong van godsdienst - Polytheïsme
De oorsprong van godsdienst en polytheïstische levensbeschouwingen: Men denkt dat het polytheïsme (een geloof in meerdere goden) rond 2500 voor Christus begon met het Hindoeïsme. De leer van het Hindoeïstische geloof is vastgelegd in de "Bhagavad Gita", waarin wordt beweerd dat een groot aantal goden onderworpen was aan een oppermachtige Brahman god. Het polytheïsme was ook de godsdienst van een groot aantal andere culturen in de oudheid, waaronder Assyrië, Babylonië, Egypte, Griekenland en Rome. De polytheïstische levensbeschouwingen geloofden dat de goden alle natuurlijke gebeurtenissen zoals regenval, oogsten en vruchtbaarheid beheersten. In het algemeen geloofden polytheïstische culturen dat hun goden tevredengesteld moesten worden met offergaven. De Kanaänieten offerden bijvoorbeeld aan de mannelijke god Baäl en zijn vrouwelijke tegenhanger Astarte. Baäl beheerste de regen en de oogst, terwijl Astarte vruchtbaarheid en voortplanting in de hand had. De Grieken en Romeinen ontwikkelden het polytheïsme tot een zeer gestructureerd pantheon van goden en godinnen.


De oorsprong van godsdienst - Pantheïsme
De oorsprong van godsdienst en pantheïstische levensbeschouwingen: Het pantheïsme (het geloof dat alles God is) overheerste in talrijke culturen in de oudheid. Het geloof dat het universum zelf goddelijk is kwam tot uiting in de animistische overtuigingen van de Afrikaanse culturen en de Amerikaanse Indianenculturen, de latere Egyptische godsdienst onder de farao's en het Boeddhisme, Confucianisme en Taoïsme in de culturen van het Verre Oosten. Pantheïstische levensbeschouwingen kennen tegenwoordig een opleving in de New Age beweging. Het pantheïsme is in het algemeen het principe dat God alles is, en dat alles God is. Daarom is ook de natuur een onderdeel van God. Wij moeten in harmonie met de natuur leven. Wij moeten de natuur ontwikkelen en er zelf door ontwikkeld worden. De mens is niet anders dan enig ander dier. Wij moeten daarom in harmonie met de dieren leven, hen begrijpen en van hen leren, terwijl wij ons concentreren op de relatie tussen de mensheid en de natuurelementen.


De oorsprong van godsdienst - Monotheïsme
De oorsprong van godsdienst en de monotheïstische levensbeschouwingen: Het monotheïsme (het geloof in één enkele God) is het fundament van de Joodse, Christelijke en Islamitische godsdiensten, die rond 2000 voor Christus begonnen bij een man, Abraham genaamd. Vanaf dat moment in de geschiedenis heeft God Zich aan de wereld geopenbaard via het volk Israël. De Joodse Schriftteksten beschrijven de reis van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte naar het "beloofde land" in Kanaän, onder het leiderschap van Mozes. Gedurende een periode van ongeveer 1500 jaar openbaarde God datgene wat wij nu kennen als het Oude Testament van de Bijbel. Het Oude Testament koppelt de geschiedenis van Israël aan het karakter en de wetten van God. Tijdens de periode van het Romeinse Rijk werd Jezus Christus in Betlehem geboren als de langverwachte Messias. De bediening van Jezus eindigde in ongeveer 32 na Christus met Zijn kruisiging en opstanding. Na de hemelvaart van Christus groeide de Christelijke kerk in Zijn naam en werd het Nieuwe Testament geschreven. Ongeveer 600 jaar later begon Mohammed in Mekka te prediken. Mohammed geloofde dat hij de hoogste profeet van God was, en zijn leer was de basis van de Islam, zoals in de Koran is vastgelegd.


De oorsprong van godsdienst - Belangrijke momenten in de geschiedenis:

  • ca. 2000 voor Christus: De tijd van Abraham, de patriarch van Israël.
  • ca. 1200 voor Christus: De tijd van Mozes, de Joodse leider van de Exodus.
  • ca. 1100-500 voor Christus: Hindoes schrijven hun heilige teksten, de Veda's.
  • ca. 563-483 voor Christus: De tijd van Boeddha, grondlegger van het Boeddhisme.
  • ca. 551-479 voor Christus: De tijd van Confucius, grondlegger van het Confucianisme.
  • ca. 200 voor Christus: Het Hindoeïstische boek Bhagavad Gita wordt geschreven.
  • ca. 3 voor Christus - 32 na Christus: De tijd van Jezus Christus, de Messias en de grondlegger van het Christendom.
  • ca. 32 na Christus: De kruisiging en de opstanding van Jezus Christus.
  • ca. 40-90 na Christus: Het Nieuwe Testament wordt door de volgelingen van Jezus Christus geschreven.
  • ca. 570-632 na Christus: De tijd van Mohammed, die de Koran als de basis van de Islam dicteert.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden