Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De Rooms-katholieke Kerk

(Read De Rooms-katholieke Kerk, Part 1 First)

Deze website biedt slechts informatie, en wordt niet ondersteund door de Rooms-katholieke Kerk of de Heilige Stoel, en is ook niet op enige andere wijze aan hen verbonden.


De Rooms-katholieke Kerk - Dring door tot de fundamenten!
Ongeacht de "zijdelingse leer" van de Rooms-katholieke Kerk, of enige andere Christelije stroming, is de vraag voor ons allen de volgende: "Wat betekent jouw persoonlijke relatie met Jezus Christus voor jou?" Of we nu de term "wedergeboren", "vernieuwd" of "gered" gebruiken, het antwoord moet de volgende waarheden bevatten:

    Ik erken - dat ik een zondaar ben die een Redder nodig heeft.

    Ik wend - mij tot God en ik wend mij af van mijn oude gewoonten.

    Ik geloof - dat Jezus Christus de vereniging is van God en mens. Als zondeloze Redder stierf Hij om de prijs voor mijn zonden te betalen. Hij stierf voor mij, zodat ik redding, vergeving van mijn zonden en het eeuwige leven kon verkrijgen.

    Ik ontvang - Jezus Christus in mijn hart en in mijn leven als mijn Heer en Redder.


De Rooms-katholieke Kerk - Richt je op de relatie, niet op godsdienst
De Rooms-katholieke Kerk is niet anders dan vele andere kerkgenootschappen, waarin de tradities en gewoonten van mensen veel te vaak de simpele waarheid van het Evangelie hebben vervangen. Veel Rooms-katholieke leiders en leken doen goede werken waarvoor zij geprezen moeten worden, maar velen hebben zich niet overgegeven aan een werkelijke relatie met hun Heer en Redder, Jezus Christus. Er bestaat geen twijfel dat veel Rooms-katholieken gered zijn, maar zij zijn gered vanwege hun persoonlijke relatie met God, niet vanwege hun godsdienst. Het Christelijke geloof dat in de Bijbel wordt verkondigd is een geloof dat vertrouwt op een relatie met een Persoon, in plaats van een godsdienst, instelling of organisatie.

Wanneer we op die laatste dag voor God zullen staan, dan zal Hij ons niet vragen of we Katholiek, Hervormd, Gereformeerd, Baptist, Presbyteriaan, Luthers of Methodist zijn. Hij zal ons vragen waarom Hij ons in Zijn Koninkrijk zou moeten toelaten. Hoe zul jij deze vraag beantwoorden? Zul jij Hem vertellen bij welk kerkgenootschap je hoorde of welke kerk je elke zondag bezocht? Zul jij proberen om Hem te vertellen dat jij een "goed mens" was met goede waarden en normen? Of dat je veel aan goede doelen gaf? De Bijbelse waarheid is dat God geen enkele van deze antwoorden zal aanvaarden als toegangskaartje tot de hemel. Ons gebed is dat wij allen in staat zullen zijn om Hem een antwoord te geven dat Hij zal eren: "Ik heb Christus in het bijzijn van U en alle mensen beleden, en alleen dankzij Uw genade mag ik Uw hemel binnengaan."


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden