Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Het geloof van de Jehovah's Getuigen


Het geloof van de Jehovah's Getuigen - Zijn zij Christenen?
Net als de Mormonen geloven Jehovah's Getuigen dat het Christendom met de laatste apostelen uitstierf. Het kwam pas weer tot leven toen hun oprichter, Charles Taze Russell, in de jaren 1870 het Wachttorengenootschap begon vorm te geven. In hun ogen is het kruis een heidens symbool dat door een afvallige kerk werd aangenomen en kan de mens alleen via de Wachttoren gered worden. Hoewel de Getuigen die aan jouw deur aankloppen denken dat zij zelf de enige echte vertegenwoordigers van het Christendom zijn, verwart hun Genootschap de essentiële Christelijke doctrines en spreekt het Genootschap de Christelijke leer soms ronduit tegen.


Het geloof van de Jehovah's Getuigen - De aard van God
Op de eerste plaats wordt de aard van God door het Wachttorengenootschap verwaterd. Zij leren hun volgelingen dat de Drie-eenheid een "grillig ogende God met drie hoofden" is die door Satan werd bedacht, en dat Jezus slechts "een god" is. In de theologie van de Wachttoren werd Jezus door God als de aartsengel Michaël geschapen, werd hij tijdens Zijn verblijf op aarde een gewoon mens en werd hij na Zijn kruisiging opnieuw geschapen als een immaterieel geestelijk wezen. De Jehovah's Getuigen ontkennen ook de lichamelijke opstanding van Jezus. Volgens Russel ging het lichaam dat aan de folterpaal hing "in gassen op" of werd het "ergens behouden als het grote gedenkteken van Gods liefde."


Het geloof van de Jehovah's Getuigen - Hun kijk op de kemel
Terwijl Christenen geloven dat zij een eeuwigheid met Christus op een "nieuwe aarde en een nieuwe hemel" zullen doorbrengen, onderwijst de Wachttoren dat slechts 144.000 mensen naar de hemel zullen gaan, terwijl de overige gelovigen hier op aarde afgezonderd van Christus zullen leven. In de vertellingen van de Wachttoren zal er dus een "kleine kudde" van 144.000 mensen zijn die naar de hemel gaan en een "grote menigte" van andere mensen die naar de aarde verbannen worden. De hemelse klasse wordt wedergeboren, ontvangt de doop van de Heilige Geest en neemt deel aan de communie; de aardse klasse niet. Om het idee te versterken dat de hemelse deur in 1935 onomkeerbaar werd gesloten, wijzen de Jehovah's Getuigen op "flitsen van profetisch licht" die door Joseph F. Rutherford werden ontvangen tijdens een bijeenkomst in Washington D.C. Andere valse "flitsen van profetisch licht" zijn onder meer de voorspellingen van de Wachttoren dat eindtijdrampen zouden plaatsvinden in 1914... 1918... 1925... 1975.


Het geloof van de Jehovah's Getuigen - Uitsluiting
Tenslotte mogen Jehovah's Getuigen, onder de dreiging "uitgesloten" te worden, geen Kerstmis, verjaardagen of andere feestdagen zoals Goede Vrijdag vieren. Nog verontrustender zijn de regels van de Wachttoren met betrekking tot vaccinaties, orgaantransplantaties en bloedtransfusies. In 1931 werd Jehovah's Getuigen opgedragen om vaccinaties te weigeren; in 1952 werd deze regel teruggedraaid. In 1967 besloot men dat orgaantransplantaties een verboden vorm van kannibalisme waren; in 1981 werd deze uitspraak ongedaan gemaakt. In 1909 kwam het Wachttorengenootschap met een verbod op bloedtransfusies. Ook dit zal ongetwijfeld ooit een relikwie uit het verleden worden. Ondertussen zijn tienduizenden mensen al door het Wachttorengenootschap van het juiste pad weggeleid. Niet alleen in geestelijke zin, maar ook met de grootst mogelijke lichamelijke gevolgen.

Hoewel volgelingen van de Wachttoren vaak bereid zijn om meer voor een leugen te doen dan Christenen voor de waarheid willen doen, maken de vele doctrinaire verdraaiingen van de Jehovah's Getuigen het onmogelijk om hen als Christenen te bestempelen.

Deuteronomium 18:22 zegt: "Als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt."


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden