Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Godsdienst


Godsdienst – De controverse
Godsdienst, of religie, lijkt soms erg controversieel omdat godsdienst pogingen doet om God te definiëren. Sommige groeperingen kiezen er vrijelijk voor om hun levens op te geven in de naam van hun godsdienst, terwijl anderen alles op alles zetten om godsdienst te weren uit hun regering, scholen en samenleving.

“Er is slechts één religie, al zijn er honderden versies van.”
(George Bernard Shaw, "Plays Pleasant and Unpleasant").

Als dit waar is, dan moet een definitie van godsdienst wel heel ruim zijn. Hoe kan een mens kiezen uit de verscheidenheid aan levensbeschouwingen, waaronder het polytheïsme, sekten, heidendom, New Age, Mormonisme en nog honderden andere?


Godsdienst – Een zwaar juk
Wat een vreemde reis wordt de mensheid toch aangeboden door de uitoefening van godsdienst. In elke cultuur, ongeacht of deze beschaafd of primitief is, vinden we mensen “op zoek” naar God, goden of een hoger spiritueel goed. De feilbare mens gaat op zoek naar een verklaring van zijn betekenis en van zijn wereld door een of andere hogere macht op te zoeken.

Op een bepaald punt dienen afgodenbeelden en afbeeldingen om die “god” voor te stellen. De Grieken waren bijvoorbeeld bang dat zij een van hun goden boos zouden maken; zelfs de goden die zij nog niet ontdekt hadden. “Want toen ik[Paulus]in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: AAN DE ONBEKENDE GOD...” (Handelingen 17:23). Hoewel de Atheners heel godsdienstig waren, waren zij intellectuele heidenen met “oergoden” die bestonden uit boze geesten en demonen (Chaos, de god van het niets waaruit alles voortkwam; Erebus, de god van duisternis en schaduwen; Hades, de god van de onderwereld en welvaart).

De mens heeft de godsdiensten geschapen als een methode om zichzelf te bevrijden en om God te bereiken door middel van wetten, regels en goede daden. Alle godsdiensten concentreren zch op de eigen inspanningen van de mens om het met God goed te maken. Door hun eigen daden proberen mensen hun weg naar de hemel (hun redding) of een eeuwige beloning te verdienen. “God is het goddelijke dat de mens in zichzelf ontdekt. God is de beste manier waarop een mens zich kan gedragen in de alledaagse omstandigheden van het leven, en het verste punt tot waar een mens zichzelf kan strekken” (Max Lerner, Amerikaans politicus/journalist 1909-1992).

Uiteindelijk schieten we allemaal tekort. We zijn niet perfect (Romeinen 3:23). Hierdoor kunnen we het gevoel hebben dat we falen, apathisch worden, chronische schuldgevoelens hebben of denken dat we voor eeuwig van God zijn afgezonderd. Wanneer we slechts een godsdienst uitoefenen, dan wordt de mogelijkheid om een persoonlijke relatie met God te hebben een zwaar juk.


Godsdienst – Het antwoord
Kan God in de werkelijke betekenis van godsdienst worden gevonden? We kunnen er zeker van zijn dat God verlangt naar relaties met mensen in plaats van rituelen, nederigheid in plaats van machtsstructuren, en intimiteit in plaats van onzekerheid. Godsdiensten impliceren dat we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voordat God ons zal accepteren. Maar een bevredigende relatie met God komt voort uit het accepteren van Gods onvoorwaardelijke genade en barmhartigheid.

“Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.” (Efeziërs 2:4-5).


Godsdienst - Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden