Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Het boek van Mormon


Het Boek van Mormon - Eeuwig evangelie?
Het Boek van Mormon is het heilige boek voor de Mormonen, de volgelingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De Mormonen beweren dat de profeet Joseph Smith in 1823 bezocht werd door de engel Moroni. De engel openbaarde toen aan hem de locatie van enkele gouden platen met daarop "de volheid van het evangelie van Jezus Christus". Deze platen - die 1400 jaar eerder door Moroni en zijn vader Mormon waren ingekort - waren in "hervormde Egyptische hiërogliefen" geschreven. Smith vond niet alleen de platen, maar ook een magische bril die hij gebruikte om de raadselachtige schrijfsels naar het Engels te vertalen. Het resultaat was een nieuwe openbaring die hij het "Boek van Mormon" noemde en een nieuwe godsdienst, "Mormonisme" genaamd. Het is haast niet te bevatten dat miljoenen mensen het Boek van Mormon serieus kunnen nemen.

Op de eerste plaats noemde Smith het Boek van Mormon "het meest correcte boek van alle boeken op aarde en de hoeksteen van onze godsdienst", terwijl het boek een groot aantal fouten bevat die variëren van ernstig tot gewoonweg knullig. In de categorie "ernstige fouten" vinden we bijvoorbeeld de modalistische taal die pleit tegen de Bijbelse leer van de Drie-eenheid (Ether 3:14). In de categorie "knullige fouten" vinden we bijvoorbeeld een man die naar adem snakt nadat zijn hoofd is afgesneden (Ether 15:31).


Het Boek van Mormon - Archeologie
De archeologie levert krachtige getuigenissen voor de nauwkeurigheid van de Bijbel, maar dat kan niet gezegd worden over het Boek van Mormon. Er bestaat geen enkel bewijs dat er een taal bestond die beschreven kan worden als "hervormde Egyptische hiërogliefen". Er is ook geen archeologisch bewijs te vinden voor landen als het "land van Moron" (Ether 7:6). Noch is er enig bewijs voor het idee dat de Jaredieten, Nefieten en Lamanieten uit Israël naar Amerika migreerden. Sterker nog, zowel de archeologie als de antropologie tonen afdoende aan dat de mensen en plaatsen in het Boek van Mormon weinig meer zijn dan het product van een rijk voorstellingsvermogen.


Het Boek van Mormon - Correcties
Tenslotte beweerde Joseph Smith dat de gouden platen "door de kracht van God" werden vertaald en dat die kracht "het meest correcte boek van alle boeken op aarde" voortbracht. Joseph F. Smith, de zesde voorzitter van de Mormoonse kerk zei zelfs dat de woorden niet alleen correct waren, maar dat "elke letter aan [Smith] was gegeven door de gave en de kracht van God". Maar in werkelijk moest het Boek van Mormon duizenden malen gecorrigeerd worden om de gebrekkige grammatica en spelling van Smith ongedaan te maken.

Maar het Boek van Mormon staat ook vol met andere fouten. "Benjamin" werd bijvoorbeeld in "Mosiah" veranderd toen de Mormoonse leiders zich realiseerden dat koning Benjamin in de chronologie van het Boek van Mormon al overleden was. Het zou voor hem dus erg moeilijk zijn geweest om de graveringen te "vertalen" die in Mosiah 21:28 worden genoemd. De grootste deuk in de geloofwaardigheid van het Boek van Mormon wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat volledige gedeelten rechtstreeks uit de King James vertaling van de Bijbel zijn afgeleid, al beweert de Mormoonse chronologie dat het Boek van Mormon meer dan duizend jaar ouder zou zijn dan de King James Bijbel.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mormonen het Boek van Mormon aanvaarden op basis van een "vurig hart" in plaats van de geschiedenis en het bewijsmateriaal.

Galaten 1:6-9 zegt: "Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel - vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen - vervloekt is hij!"


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden