Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Eckankar


Eckankar - Oorsprong en achtergrond
Eckankar, dat zichzelf “De godsdienst van het licht” en “Het geluid van God” noemt, werd in 1965 door Paul Twitchell begonnen.

Twitchell werd ergens tussen 1908 en 1912 geboren in Paducah, Kentucky. Hij was een journalist en een bijzonder getalenteerd schrijver. Na een dienstperiode in de marine verhuisde hij in 1942 naar New york, waar hij zijn carrière in de journalistiek voortzette. Hij bezocht een groot aantal verschillende kerken en was een gretig lezer van occulte literatuur. In 1945 sloten hij en zijn eerste vrouw Camille zich aan bij de Self-Revelation Church of Absolute Monism (de "Zelfopenbarende kerk van het absolute monisme"), een yoga-systeem dat door Swami Premananda werd opgericht. In 1950 werden zij wegens persoonlijk wangedrag uit de kerk gezet.

Twitchell werd vervolgens volledig in beslag genomen door de Radhasoami beweging, een yoga-leer die ontworpen was om de ziel boven het stoffelijke lichaam te laten uitstijgen naar hogere spirituele sferen door middel van een intern geluid of levensstroom. Hij studeerde ook onder de Hindoe-goeroe Kirpal Singh, die soortgelijke zaken onderwees. Toen hij uiteindelijk zijn eigen godsdienst begon, gebruikte hij een groot aantal ideeën en leerstellingen van deze bronnen, naast de lessen van Swami Premananda.

In 1964, kort na zijn huwelijk met zijn tweede vrouw Gail Atchinson, had hij een visioen over een 500 jaar oude Tibetaanse monnik, Rebezar Tarsz genaamd, die hem in zijn droomtoestand bezocht en hem de "roede van de macht" gaf. Hij zou de 971e "Levende Eckmeester", de Mahanta, zijn. De Mahanta zou in staat zijn om een zoekend mens met God te verbinden. Na dat visioen schreef Twitchell vele vlugschriften over het naar believen verlaten van het lichaam.

De huidige leider, of Mahanta, van de Eckankarbeweging is Harold Klemp. De Tempel van Eck bevindt zich in Chanhassen, Minnesota, waar studieprogramma's, openbare lessen en symposia worden gehouden.


Eckankar - De belangrijkste overtuigingen
Eckankar is een wereldbeeld dat streeft naar de vereniging van de menselijke ziel met het "goddelijke" licht en geluid, die tweelingaspecten van de "heilige geest" zouden zijn. Eck is de goddelijke geest of stroming die door alle levende dingen vloeit.

Eckankar onderwijst dat de ziel eeuwig is en dat "god" een ziel liefheeft als hij op zijn reis terug naar "god" is. Zij geloven in reïncarnatie, wat geleend is van de zware Hindoeïstische invloeden. De reis naar "god" kan versneld worden door de leer van Eck te praktiseren. Door middel van deze leer kan een mens van zijn vorige levens leren en zijn karma afkopen.

Om deze toestand te kunnen bereiken, is het noodzakelijk om door de Levende Eckmeester, de Mahanta, ingewijd te worden. Hij moet de zoekende op zijn innerlijke spirituele reis begeleiden. Er wordt uiteraard een vergoeding in rekening gebracht voor deze begeleiding. Tijdens zijn inwijding zal de zoekende een geluid horen en visioenen zien. Voor sommigen is het geluid als een bel die binnen in het hoofd afgaat. Voor anderen klinkt het als doedelzakken. Men zegt dat deze geluiden en visioenen een mens richting kunnen geven op zijn spirituele reis. Vanaf dat moment bestaan de spirituele oefeningen uit stille overdenkingen en de herhaling van een woord of geluid. In groepssessies wordt een naam voor god, "Hu" (spreek uit: Hjoe) tot wel een half uur lang gezongen.

Na een meditatiesessie moet de zoekende zeggen: "Ik plaats nu mijn innerlijke ervaringen in uw handen, Mahanta. Neem mij mee naar de plaats die op dit moment het beste is voor de ontvouwing van mijzelf.” Dat is zogenaamd de springplank voor buitenlichamelijke ervaringen, waarnaar praktiserende Eckankarvolgelingen ijverig streven.

Er bestaat geen morele gedragscode in Eckankar wat betreft huwelijk, scheiding, abortus of seksuele geaardheid.


Eckankar - De Christelijke reactie
De Bijbel leert ons dat de enige weg naar de hemel mogelijk is gemaakt door het werk van Jezus. Wij hebben allemaal gezondigd en zijn hierdoor allemaal van God afgezonderd (Romeinen 3:23). Wij kunnen onze weg terug naar God nooit in ons eentje vinden. Er is geen manier om dit met behulp van karma te doen. En een heilige God kan geen zonden toestaan. Ze moeten bestraft worden. Maar God heeft door middel van de offergave van Jezus in een manier voor onze redding voorzien. God houdt zo veel van de mensheid dat Hij niemand van ons wilde verliezen. Dus stuurde Hij Zijn Zoon Jezus om de straf voor onze zonden in onze plaats op Zich te nemen. In Johannes 3:16 staat: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Wij moeten oprecht geloven in dat geschenk dat Hij ons heeft aangeboden en het oprecht aanvaarden.

De Hindoeïstische New Age filosofieën over reïncarnatie zijn onwaar. In de Bijbel wordt gezegd: "Eens moeten mensen sterven" - niet vaak, maar "eens"! - "en daarna volgt het oordeel." (Hebreeën 9:27)

Het oordeel zal als volgt plaatsvinden: "Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning [Jezus] tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is... Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen!’” (Matteüs 25:32-41). Na de dood bestaat er geen tweede kans.

Waarom zijn er dan zoveel mensen die het op een andere manier proberen? Het antwoord is dat "de heerser over de machten in de lucht", Satan, hun ogen heeft verblind. Hij bedroog Eva in de hof van Eden. "Dit ziet er goed uit. Probeer het!" We weten hoe dat is afgelopen! Hij probeerde zelfs Jezus erin te luizen. Hij vertelde Jezus dat hij Hem alle koninkrijken van de wereld zou geven, als Hij voor hem zou neerbuigen (zie Matteüs 4:8-9). Op dezelfde manier probeert hij mensen vandaag de dag ook nog te bedriegen. Probeer deze godsdienst, deze is gemakkelijk, deze verlangt helemaal niets van je. Je kunt doen en laten wat je wilt. Maar er zal een oordeel volgen...


Leer meer over het geschenk van Jezus aan jou!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden