Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Maitreya


Maitreya - Wie is dat?
"Maitreya" is de naam van een geestelijk leider die beweert het antwoord te zijn op de zoektocht van de wereld naar vrede. De Maitreya heeft de mantel aangetrokken van de "Meester der Meesters", en wel door alle godsdiensten te omarmen die op dezelfde terugkerende Redder wijzen.

In India gelooft men al 2500 jaar in een Boeddhistische Maitreya. Er werd een 150 meter hoog bronzen beeld gebouwd. Het is een tempel waar zijn volgelingen hem kunnen aanbidden. Een Maitreya is iemand die weigert om het nirwana (of de totaliteit) binnen te gaan omdat hij graag anderen met zich mee wil nemen. Het Indische geloof is dat hij na 30.000 jaar tijdens een periode van verval zal terugkeren. Hij zal de toekomstige Boeddha zijn.

De Chinezen beschouwen hem als een folkloristische godheid die door het landschap wandelt met een derde oog in zijn rug. In het verleden hebben Chinese politieke leiders beweerd dat zij de Maitreya waren om zo de politieke macht te kunnen behouden. Koreanen zien hem als de god van de vruchtbaarheid. De Japanners beweren ook een Maitreya te hebben, namelijk de gerespecteerde leraar Kukai.


Maitreya - Wat onderwijst hij?
Vele veronderstelde Maitreya's hebben door de eeuwen heen al beweerd dat zij het ene ware pad naar heiligheid en vrede zouden zijn. Ook in onze moderne tijd verschijnen regelmatig mensen op het toneel die beweren de Maitreya te zijn.

Het idee van een Maitreya wordt door de New Age beweging omarmd. Dit geloof bevat elementen van het Hindoeïsme, Boeddhisme, Kabbala, Soefisme en het Christendom en elk ander pad dat een relatie met God verkondigt. Het zegel van Maitreya toont de I-Ching, de Davidsster, het kruis, een halvemaan, een negenhoekige ster, een tweede Davidsster met een opkomende zon en een zevende teken dat "puur bewustzijn" betekent en een hakenkruis in het midden heeft. Het volledige symbool wordt het "grootste teken" genoemd.


Maitreya - Vergelijking met de Bijbel
Een groot aantal doctrines die gebruikt worden in de missie van Maitreya zijn uit de context getrokken doctrines van de Joods-christelijke Bijbel. Profetieën over Jezus Christus zijn aangepast, zodat ze nu lijken te gaan over de Maitreya. De Maitreya wordt bijvoorbeeld "de leeuw uit de stam Juda" genoemd, terwijl dit volgens de Bijbel een titel van Jezus is.

De Christelijke Bijbel waarschuwt tegen oplichters die zullen verschijnen om mensen tot valse godsdiensten te misleiden. Dit is een afleidingstactiek die door Satan wordt gebruikt om ons weg te leiden van het ware pad naar God. Dat ware pad is Jezus Christus.

Het Maitreya-geloof houdt vast aan het idee dat de Christus weer als een kind naar de aarde moet terugkeren om universele vrede, redding en eenheid met God te kunnen brengen. Jezus was volgens hun leer slechts een van vele stemmen die ons een weg naar God wijzen.

De Bijbel stelt dat de terugkeer van Christus op dezelfde manier zal plaatsvinden als Zijnn vertrek. Zijn discipelen waren ooggetuigen van Zijn opname in de hemel. De Bijbel zegt ook dat we op de hoede moeten zijn voor alle mensen die zeggen: "Hier is de Christus" of "Daar is de Christus". Jezus zal door alle mensen ter wereld op hetzelfde moment worden gezien.

De volgelingen van Maitreya zeggen dat hij de oorzaak is van de tekenen en wonderen in het wereldnieuws. Kruisen van licht, genezend water, melk drinkende iconen en huilende beelden zouden van Maitreya afkomstig zijn. Er wordt zelfs beweerd dat hij de oorsprong van de graancirkels is!

Schriftgeleerden zien Maitreya als een van meerdere antichristen, misschien wel als de antichrist die volgens de Bijbel in de eindtijd zal verschijnen. Boeddhistische leraren hebben tot op heden nog geen enkele Maitreya erkend. Hun leer bevat specifieke vereisten en Maitreya heeft geen van deze voorwaarden persoonlijk vervuld. De wereld moet zich in bepaalde, voorspelde omstandigheden bevinden.

Door de jaren heen hebben bepaalde culturen enkele karakteristieken van de populairste godsdiensten overgenomen en ze aangepast om in de behoeften van hun mensen te voorzien. Ze zijn allemaal op zoek naar een plaats die perfectie, harmonie, liefde en eenheid kan bieden.


Leer meer over religieus pluralisme!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden