Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Kabbala


Kabbala - Hoe schrijf je dat nou eigenlijk?
"Kabbala" kan op een groot aantal mogelijke manieren gespeld worden: Qabbala, Cabala, Cabalah, Cabbala, Cabbalah, Kabala, Kabalah, Qabala, Qabalah en Kaballah. De reden hiervoor is dat sommige letters in het Hebreeuwse alfabet op meerdere manieren in het Nederlandse alfabet gebruikt kunnen worden. De Hebreeuwse beginletter kan bijvoorbeeld geschreven worden als een K, Q, of C. Maar de spelling "Kabbala" komt het meest voor.


Kabbala - Wat is dat?
Kabbala is afgeleid van het Hebreeuwse stamwoord voor "ontvangst en aanvaarding". Het is een esoterisch (occult geheim) systeem om de Schriftteksten te interpreteren en is gebaseerd op mondelinge verslagen die sinds de tijd van Abraham zijn overgeleverd. Kabbala wordt ook beschouwd als een geheime orale leer met een mengsel van ideeën uit het Jodendom, het occultisme, het Gnosticisme en het Neoplatonisme. Het Joodse Kabbala gebruikt numerologie om de boodschap van de Bijbel te interpreteren.

Kabbala richt de aandacht van het Joodse mysticisme op de aard van goddelijkheid, de schepping, het begin van de ziel en het noodlot, en de plaats van de mens in deze wereld. Kabbala wordt als een esoterische zijtak van het Jodendom gezien, omdat bijvoorbeeld meditatie en mystieke zaken zijn toegevoegd. Kabbala heeft dus een Joodse oorsprong, maar vele niet-Joden hebben in de afgelopen 500 jaar Kabbala bestudeerd.

De niet-Joodse versie van Kabbala wordt Hermetisch Kabbala genoemd. Sommige Joden hebben eveneens de voorkeur gegeven aan het Hermetisch Kabbala. Eeuwenlang werd het Hermetisch Kabbala beïnvloed door een grote verscheidenheid aan filosofieën, zoals de vrijmetselarij, de Rozenkruisers en de voortdurende invloed van de Joodse Kabbala. Maar de sterkste filosofie van Kabbala bestaat uit de idealen van het religieus humanisme.


Kabbala tegenover het Christendom en het Jodendom

  • Voornaamste teksten: Het Christendom gebruikt de Bijbel. Het Jodendom gebruikt de Tora. Kabbala-teksten zijn min of meer alsof je aantekeningen in een klaslokaal maakt, maar zij maken gebruik van commentaren van Herchalat, Yetzirah, Sefer Chasidim, Malakh, Bahir, Zahar, Pardes Rimonim, Ets Khayim en Sulam.
  • Verklaring voor het bestaan van het kwaad: Het Christendom definieert het kwaad als een ongehoorzame opstand tegen God. Satan, de duivel die voorheen een engel van licht was, was de eerste die in opstand kwam, toen hij probeerde als God te zijn. Vervolgens probeerde hij de mens tot precies dezelfde ongehoorzaamheid te verleiden. Het Jodendom ziet het kwaad ook op deze manier als een opstandige handeling. Kabbala's filosofie over het kwaad komt voort uit het geloof dat zowel goed als kwaad van God afkomstig zijn.
  • Een bestaande behoefte aan een Redder (Messias): Het Christendom onderwijst dat de Messias als de Zoon van God (Jezus Christus) naar de aarde kwam om de mens van het kwaad te verlossen. Het Jodendom onderwijst dat de Messias nog moet komen om Israël te verlossen. In de Kabbala-filosofie heeft de mens geen zondige aard en dus geen behoefte aan de reddende eigenschappen van een Messias.
  • Eén God of tien: Het Christendom is opgebouwd rondom één God, die tot uitdrukking komt in de Drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus), en God de Heilige Geest. Het Jodendom gelooft in één God Jehova, maar niet in een drievuldigheid. Kabbala gelooft dat God uit tien delen bestaat, die zij "emanaties" noemen.


Kabbala - Gebruiken
Sommige volgelingen van Kabbala gebruiken wichelarij en helderziendheid om gebeurtenissen te voorspellen of om occulte gebeurtenissen te kennen. Sommigen maken gebruik van magische drankjes en vloeken. Praktisch Kabbala is bestemd voor gebruik in relatie tot de geheime wetenschappen (ESP, interpretaties van helderzienden, Ouija borden, tarotkaarten, de lezing van theebladeren en beenderen, numerologie, mediums, spirituele gidsen, "channeling", mysticisme, enzovoorts), mystieke kunst of toverij.

De principes van Kabbala zijn verweven met: Griekse en Egyptische godheden, de traditie van Henoch over geheimen van de engelen (overgenomen uit het "Boek van Henoch" dat in de Dode Zee-rollen werd gevonden, maar niet door de profeet Henoch uit de Bijbel werd geschreven), het occultisme, en Hindoeïstische en Boeddhistische oosterse idealen die binnen geheime genootschappen in de stijl van de vrijmetselaars en de Rozenkruisers werden opgesteld . De leer van zowel het Christendom als het Jodendom verbiedt magische manieren om de toekomst te voorspellen.


Leer meer over het Christelijke geloof!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden