Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Chrislam


Chrislam – Wat is dat?
Chrislam is een beweging, waarvan sommigen hopen dat deze het antwoord is op de voortdurende botsing tussen het Westen, dat voornamelijk Christelijk is, en het Midden-Oosten, dat overwegend Islamitisch is. Al is Chrislam niet nieuw (een variant ontstond al eerder in Nigeria), het is een relatief nieuwe beweging in het Westen, met name in de Verenigde Staten. Diverse Protestantse kerkgenootschappen hebben deze stroming omarmd “om de naaste lief te hebben” en om een oecumenische, verenigde verzoening tussen Christendom en Islam te bevorderen.


Chrislam – Hoe werkt deze beweging?
Chrislam probeert zich te concentreren op een verband tussen de Bijbel en de Koran. In een poging om deze twee godsdiensten samen te voegen, is Chrislam zelf een nieuw soort godsdienst geworden. In sommige kerken wordt de Koran naast de Bijbel in de kerkbanken geplaatst. Er wordt dan uit beide teksten voorgelezen, en beide teksten worden als Heilige Schrift beschouwd.

De Chrislam is al drastisch uitgegroeid en heeft in Amerika al honderden gemeenten en kerkgenootschappen geïnfecteerd.


Chrislam – Wat heeft God hierover te zeggen?
Wanneer we kijken wat God te zeggen heeft over de verdiensten van Chrislam, is het belangrijk om eerst aan te geven over welke God we spreken. Allah is de god van de Islam en is niet dezelfde als de God van het Christendom en het Jodendom. Het Christendom stelt dat Jezus, de Zoon van God, Zelf God is die in menselijke gedaante naar de aarde kwam.1 In het Christendom is de Godheid van Jezus niet onderhandelbaar, want zonder Zijn Godheid zou de dood en de opstanding van Jezus niet voldoende zijn geweest als verzoenende offergave voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2).

De Islam ontkent de Godheid van Jezus en is op dat gebied onvermurwbaar: Allah heeft geen zonen [Soera 72]. De Koran noemt het idee dat Jezus God is heiligschennis (Christus wordt door de Moslims als "sjirk" of “vuiligheid” beschouwd). Bovendien wordt de dood van Jezus aan het kruis door de Islam ontkend (4:157-158). In de Islam heeft Jezus de naam Isa. De Jezus of Isa van de Koran is niet dezelfde als de Jezus van de Bijbel. De Islam ziet Isa als een profeet die door Allah werd aangesteld om de mensheid voor te bereiden op de komst van Mohammed.

Matteüs 6:24 en Lucas 16:13 zeggen: “Niemand kan twee heren dienen.” Exodus 20:5 vertelt ons dat we geen enkele andere God mogen dienen of ons voor hem mogen neerbuigen, “want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God…” Jakobus 1:8 vertelt ons verder dat “een dubbelhartig man onstandvastig is in al zijn wegen.”

De Chrislam zal door velen als een valse godsdienst ontmaskerd worden, terwijl anderen de pogingen van de Chrislam zullen proberen te bevorderen. De vraag is: “Welke god wil jij dienen?” Jezus verkondigt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Dit is het fundament en de rots van de redding van de mensheid. Mensen die met de stroming van de Chrislam willen meevaren, hebben het misleidde idee dat de kerk zich moet aanpassen aan een veranderende samenleving. Dit is onjuist: de kerk is nooit opgedragen of opgeroepen om zich aan de samenleving aan te passen, maar om zich aan te passen aan het onderwijs van Jezus Christus. We moeten elkaar liefhebben met de liefde van Christus, maar terwijl we dat doen moeten we Hem Zelf niet verloochenen.

1 Johannes 2:22 stelt: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is?” En 1 Johannes 4:3 zegt: “En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.”

Het mengsel van deze twee godsdiensten is niet verenigbaar en zowel Christenen als Moslims zouden het moeten afwijzen.


Leer meer over het Christendom!

Voetnoten:
1 Zie Jeremia 10:10, Johannes 17:3, 1 Johannes 5:20



WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





Hoe kan ik God kennen?




Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden