Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Mormonisme of Christendom?


Mormonisme of Christendom? - De verschillen
Het Mormonisme (de "Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen") ontstond in 1820 door een visioen waarin twee hemelse personages aan Joseph Smith verschenen en beweerden dat alle bestaande kerken het bij het verkeerde eind hadden, dat hun volledige leer verwerpelijk was en dat al hun volgelingen verdorven waren. Volgens deze personages was Smith gekozen om een kerk - die eerder van de aarde was verdwenen - te herstellen - niet te reformeren. De Mormoonse leer die uit dit visioen is geëvolueerd, heeft de aard van God, het gezag van de Schrift en de weg naar de menselijke redding verwatert, verwart en tegengesproken.


Mormonisme of Christendom? - De kijk op God
Op de eerste plaats geloven Christenen dat God Geest is. Maar Joseph Smith onderwees het volgende: "God was ooit zoals wij nu zijn. Hij is een verheven mens en heeft in de hemelen op de troon plaats genomen!" Het Mormonisme stelt ook dat er meerdere goden zijn en beweert: "Zoals de mens is, was God ooit; zoals God is, kan de mens worden". Bovendien schipperen de Heiligen der Laatste Dagen met de aard van de Godmens, Jezus Christus. In het Christendom is Jezus de onveroorzaakte en eeuwige Schepper van alle dingen. In het Mormonisme is hij een geestelijke broer van Lucifer; hij werd in de hemel verwekt door een hemelse moeder en verscheen in een mensenlichaam, omdat de Vader seks had met de maagd Maria.


Mormonisme of Christendom? - Openbaringen
In schril contrast met de orthodoxe Christelijke theologie geloven Mormonen niet dat de Bijbel de enige onfeilbare bron van de reddende openbaring is. In hun ogen is het "Boek van Mormon" "het meest correcte boek van alle boeken op aarde en de hoeksteen van onze godsdienst". Het Mormoonse viertal wordt gecompleteerd door twee andere openbaringen, namelijk "Leer en verbonden" en de "Parel van grote waarde". Leer en verbonden is een compilatie van goddelijke openbaringen, waaronder de leer van polygamie. Pas na dreigementen van de federale regering van de Verenigde Staten ontving de voorzitter van de Mormonen, Wilford Woodruff, een openbaring die het bezigen van polygamie naar het hiernamaals verbande. De Parel van grote waarde is net zo verontrustend. Deze buitenbijbelse openbaring werd door het Mormonisme gebruikt om zwarte Amerikanen uit het priesterschap te weren en om te voorkomen dat zij tot godheid konden worden verheven.


Mormonisme of Christendom? - De hemel
Tenslotte geloven Mormonen dat zij gehuld in vijgenbladeren voor de hemelse Vader zullen verschijnen, met hun goede daden in de hand, terwijl Christenen geloven dat zij bekleed met de smetteloze "mantels van de gerechtigheid" van Christus voor God zullen staan. Volgens de Heiligen der Laatste Dagen komen bijna alle mensen in aanmerking voor de hemel. Moordenaars, onberouwvolle hoerenlopers en de gemeenste mensen ter wereld gaan naar de telestiale hemel; lauwe Mormonen, godsdienstige mensen en mensen die het Mormoonse evangelie in de geestenwereld aanvaarden belanden gewoonlijk in de terrestriale (aardse) hemel; Tempelmormomen gaan naar het celestiale (hemelse) koninkrijk. Maar alleen mensen die in geheime tempelrituelen zijn verzegeld zullen naar het derde niveau van het hemelse koninkrijk gaan en daar goden over hun eigen planeten worden.

Vanwege deze en een groot aantal andere verdraaiingen van de Bijbelse leer kan het Mormonisme onmogelijk als een Christelijke stroming worden beschouwd.

Jesaja 43:10 zegt: "Mijn getuige zijn jullie - spreekt de HEER -, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn."


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden