Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Geloof in God


Geloof in God - Waarom zou ik een of andere godsdienst moeten volgen?
Iedereen gelooft in iets. Atheïsten geloven dat er geen God is; zij geloven zelfs niet dat er in een verre uithoek van de uitgestrekte kosmos een of andere “god” zou kunnen zijn. Andere mensen maakt het helemaal niets uit; of je het gelooft of niet doet er volgens hen niet toe. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat iedereen op dit gebied wel een overtuiging heeft. Maar de meeste mensen geloven in God. Waarom? De Bijbel zegt dat de reden de volgende is:

  “Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen” (Romeinen 1:20).
Het is, tot op zekere hoogte, logisch om in God te geloven. Het bewijs voor God is namelijk overal om ons heen waar te nemen. Neem bijvoorbeeld de schoonheid van een bloem of de ongelooflijke complexiteit van het leven. Maar dan is er de vraag: welk soort geloof moeten we dan volgen? Er zijn immers zo veel verschillende godsdiensten. Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en verdient onze volle aandacht.


Geloof in God - Welke redenen hebben mensen om te geloven?
Mensen hebben al vaak om de verkeerde redenen in God geloofd, zoals:

 • Ergens bij willen horen. Maar sterke mensen verlangen meer naar de waarheid dan naar acceptatie door andere mensen.
 • Voor het geval dat. Maar God wenst oprechte gelovigen, geen mensen die alleen maar een verzekeringspolis willen.
 • Druk van anderen. Maar geloof is te belangrijk om zomaar te geloven wat anderen ons vertellen.
 • Om een beter gevoel over zichzelf te krijgen. Dat kan een gevolg zijn, maar het is niet genoeg om echt als fundament van een geloofsovertuiging te dienen.
 • Omdat hun ouders gelovig zijn. Maar wat als onze ouders alleen maar geloofden om diezelfde reden?
 • Om een goede levenspartner te vinden. Dit is weliswaar belangrijk, maar het huwelijk is erg kort in vergelijking met de eeuwigheid.
Als we om een van die redenen in God geloven - ook al is het juist wat we geloven - dan zijn we alleen maar in naam gelovigen, maar niet in ons hart. Daar bestaat een woord voor: hypocrisie. Dit woord is afgeleid van een oud Grieks woord dat slaat op acteren in een toneelspel. In het echte leven is “doen alsof” niet goed genoeg. Je kunt God niet voor de gek houden. We moeten oprecht zijn. Om dat te kunnen zijn, moeten we nauwkeurig onderzoeken wat we gehoord hebben en op zoek gaan naar de waarheid.

Of, zoals de Bijbel zegt:
  “Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen” (Jeremia 29:11-13).

  “Maar Hij is de God die de wereld en alles heeft gemaakt. Hij is de Heer van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels die door mensen zijn gemaakt. Hij laat zich ook niet door mensen dienen omdat Hij Zelf iets nodig heeft. Want Hijzelf geeft aan iedereen leven en adem en alles. Hij heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele aarde te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoelang zij zouden bestaan. En Hij wil dat de mensen Hem zoeken. En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden. Want Hij is niet ver bij ons vandaan. Want wij leven, bewegen en bestaan dankzij Hem” (Handelingen 17:24-28a).


Geloof in God - Ben jij oprecht op zoek?
Mensen die God oprecht zoeken zullen zowel de woorden als het leven onderzoeken van de leiders van de wereldgodsdiensten. Onder hen wordt Jezus in het algemeen als de grootste gezien. Wanneer je Hem in beschouwing neemt, zul je ontdekken dat Hij ons niet de ruimte geeft om allerlei uiteenlopende meningen over Hem te hebben. Hij dwingt ons om te erkennen dat Hij of een leugenaar is (maar dat is onwaarschijnlijk, omdat Hij voor Zijn overtuiging is gestorven), of een gek (ook dat is onwaarschijnlijk, omdat Hij zo’n consequent goed leven leidde), of dat Hij is wie Hij beweerde te zijn: onze Heer, de Zoon van God, de Messias, en de Redder van allen die naar Hem toestappen.

Geloof in God kan ons een heleboel kosten, zelfs ons aardse leven. Een groot aantal van Jezus’ discipelen werd vanwege hun geloof gedood. Maar vergeleken met de eeuwigheid is dit leven - kostbaar als het is - wel erg kort.

Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden